logo

Lokalizacja narządów u ludzi (zdjęcie). Narządy wewnętrzne człowieka: schemat lokalizacji

Niezwykle ważna jest znajomość budowy i lokalizacji narządów wewnętrznych. Jeśli nawet nie przestudiujesz dokładnie tego zagadnienia, przynajmniej powierzchowne zrozumienie, gdzie i jak ten lub inny narząd jest zlokalizowany, pomoże ci szybko nawigować, gdy pojawia się ból, i jednocześnie prawidłowo reagować. Wśród narządów wewnętrznych znajdują się zarówno narządy klatki piersiowej i jamy miednicy, jak i narządy jamy brzusznej człowieka. W artykule przedstawiono ich lokalizację, schematy i ogólne informacje..

Organy

Ciało ludzkie to złożony mechanizm składający się z ogromnej liczby komórek tworzących tkanki. Z ich poszczególnych grup uzyskuje się narządy, które zwykle nazywane są wewnętrznymi, ponieważ lokalizacja narządów u osoby znajduje się w środku.

Wiele z nich jest znanych prawie każdemu. W większości przypadków, dopóki gdzieś nie zachoruje, ludzie z reguły nie myślą o tym, co jest w nich. Niemniej jednak, nawet jeśli wzorzec umiejscowienia ludzkich narządów jest znany tylko z pozoru, w przypadku wystąpienia choroby ta wiedza znacznie uprości wyjaśnienie lekarzowi. Jaśniej staną się też zalecenia tego ostatniego..

Układ i aparatura narządów

Pojęcie systemu oznacza określoną grupę narządów, które mają związek między planami anatomicznymi i embriologicznymi, a także pełnią jedną funkcję.

Z kolei aparat, którego organy są ściśle ze sobą połączone, nie ma pokrewieństwa tkwiącego w systemie.

Splanchnology

Badanie i lokalizacja narządów u ludzi są rozważane przez anatomię w specjalnej sekcji zwanej splanchnologią, badaniem wnętrzności. To są struktury, które znajdują się w jamach ciała.

Przede wszystkim są to narządy ludzkiej jamy brzusznej uczestniczące w trawieniu, których lokalizacja jest następująca.

Dalej następuje układ moczowo-płciowy, moczowy i rozrodczy. Sekcja bada również gruczoły wydzielania wewnętrznego znajdujące się obok tych układów..

Mózg należy również do narządów wewnętrznych. Kanał głowy znajduje się w czaszce, a kanał kręgowy w kanale kręgowym. Ale w rozważanej sekcji struktury te nie są badane..

Wszystkie narządy jawią się jako układy działające w pełnej interakcji z całym organizmem. Istnieją układy oddechowe, moczowe, pokarmowe, hormonalne, rozrodcze, nerwowe i inne.

Lokalizacja narządów u ludzi

Znajdują się w kilku określonych wnękach.

Tak więc w klatce piersiowej, znajdującej się w granicach klatki piersiowej i górnej przepony, są trzy inne. To pelicard z sercem i dwoma opłucnami po obu stronach z płucami.

Jama brzuszna zawiera nerki, żołądek, większość jelit, wątrobę, trzustkę i inne narządy. Przedstawia tułów poniżej przepony. Obejmuje samą jamę brzuszną i miednicę.

Jama brzuszna podzielona jest na przestrzeń zaotrzewnową i jamę otrzewnową. Miednica zawiera układ wydalniczy i rozrodczy.

Aby jeszcze dokładniej zrozumieć lokalizację narządów ludzkich, poniższe zdjęcie służy jako dodatek do powyższego. Przedstawia ubytki po jednej stronie, a po drugiej główne narządy, które się w nich znajdują..

Struktura i układ narządów ludzkich

Są podzielone na dwie kategorie: wydrążone lub rurkowate (takie jak jelita lub żołądek) i miąższowe lub gęste (takie jak trzustka lub wątroba).

Te pierwsze mają kilka warstw w swoich tubach, zwanych również muszlami. Wnętrze wyściełane jest błoną śluzową, która pełni głównie funkcję ochronną. Większość narządów ma fałdy z wyrostkami i wgłębieniami. Ale są też całkowicie gładkie błony śluzowe..

Następnie pojawia się błona podśluzowa, która składa się z tkanki łącznej i jest ruchliwa.

Oprócz nich znajduje się mięśniowa błona z okrągłymi i podłużnymi warstwami, oddzielona tkanką łączną.

Ciało ludzkie ma mięśnie gładkie i prążkowane. Gładkie - przeważają w przewodzie oddechowym, narządach moczowo-płciowych. W przewodzie pokarmowym mięśnie prążkowane znajdują się w górnej i dolnej części.

W niektórych grupach narządów znajduje się inna pochwa, przez którą przechodzą naczynia i nerwy.

Wszystkie składniki układu pokarmowego i płuc mają błonę surowiczą, którą tworzy tkanka łączna. Jest gładki, dzięki czemu wnętrza łatwo przesuwają się względem siebie.

Narządy miąższowe, w przeciwieństwie do poprzednich, nie mają wnęki. Zawierają tkanki funkcjonalne (miąższ) i tkanki łączne (zręby). Komórki, które wykonują główne zadania, tworzą miąższ, a miękki szkielet narządu jest utworzony przez zręby.

Narządy męskie i żeńskie

Z wyjątkiem genitaliów umiejscowienie narządów ludzkich - zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet - jest takie samo. Na przykład ciało kobiety zawiera pochwę, macicę i jajniki. U mężczyzn - gruczoł krokowy, pęcherzyki nasienne i tak dalej.

Ponadto narządy męskie są zwykle większe niż organy żeńskie i dlatego ważą więcej. Chociaż oczywiście dzieje się to również odwrotnie, gdy kobiety mają duże formy, a mężczyźni są mali.

Wymiary i funkcje

Ponieważ lokalizacja narządów ludzkich ma swoją własną charakterystykę i ich rozmiar. Na przykład od małych wyróżniają się nadnercza, a od dużych - jelita.

Jak wiadomo z anatomii i pokazuje umiejscowienie ludzkich narządów na powyższym zdjęciu, całkowita masa wnętrzności może wynosić około dwudziestu procent całkowitej masy ciała.

W przypadku różnych chorób rozmiar i waga mogą zarówno się zmniejszać, jak i zwiększać..

Funkcje narządów są różne, ale są ze sobą ściśle powiązane. Można je porównać do muzyków grających na instrumentach pod kontrolą dyrygenta - mózgu. W orkiestrze nie ma niepotrzebnych muzyków. Jednak również w ludzkim ciele nie ma ani jednej zbędnej struktury i systemu..

Na przykład z powodu oddychania, układu pokarmowego i wydalniczego następuje wymiana między środowiskiem zewnętrznym a ciałem. Genitalia zapewniają rozmnażanie.

Wszystkie te systemy są niezbędne.

Systemy i aparatura

Rozważ ogólne cechy poszczególnych systemów.

Szkielet to układ mięśniowo-szkieletowy, który obejmuje wszystkie kości, ścięgna, stawy i mięśnie somatyczne. Wpływa zarówno na proporcje ciała, jak i ruch i lokomocję..

Umiejscowienie ludzkich narządów układu sercowo-naczyniowego zapewnia przepływ krwi przez żyły i tętnice, z jednej strony nasycanie komórek tlenem i substancjami odżywczymi, az drugiej usuwanie dwutlenku węgla z innymi odpadami z organizmu. Głównym organem jest tutaj serce, które nieustannie pompuje krew przez naczynia..

Układ limfatyczny składa się z naczyń krwionośnych, naczyń włosowatych, przewodów, pni i węzłów. Pod niskim ciśnieniem limfa przemieszcza się przez rurki, zapewniając usuwanie produktów przemiany materii.

Wszystkie narządy wewnętrzne człowieka, których układ pokazano poniżej, są regulowane przez układ nerwowy, który składa się z sekcji centralnej i obwodowej. Główny obejmuje rdzeń kręgowy i mózg. Obwód składa się z nerwów, splotów, korzeni, zwojów i zakończeń nerwowych.

Funkcje systemu - wegetatywne (odpowiedzialne za przekazywanie impulsów) i somatyczne (łączenie mózgu ze skórą i ADP).

System sensoryczny odgrywa główną rolę w utrwalaniu reakcji na bodźce zewnętrzne i zmiany. Obejmuje to nos, język, uszy, oczy i skórę. Jego występowanie jest wynikiem pracy układu nerwowego..

Układ hormonalny wraz z układem nerwowym reguluje reakcje wewnętrzne i wrażenia z otoczenia. Emocje, aktywność umysłowa, rozwój, wzrost, dojrzewanie zależą od jej pracy..

Głównymi narządami w nim są tarczyca i trzustka, jądra lub jajniki, nadnercza, szyszynka, przysadka mózgowa i grasica.

Za rozmnażanie odpowiedzialny jest układ rozrodczy.

Układ moczowy znajduje się całkowicie w jamie miednicy. Ona, podobnie jak poprzednia, różni się w zależności od płci. Potrzeba systemu polega na usuwaniu toksycznych i obcych związków, nadmiaru różnych substancji z moczem. Układ moczowy składa się z nerek, cewki moczowej, moczowodów i pęcherza.

Układ pokarmowy to narządy wewnętrzne osoby znajdującej się w jamie brzusznej. Ich układ jest następujący:

Jego funkcja, logicznie oparta na nazwie, polega na wydobywaniu i dostarczaniu składników odżywczych do komórek. Lokalizacja narządów jamy brzusznej człowieka daje ogólny obraz procesu trawienia. Polega na mechanicznej i chemicznej obróbce pożywienia, wchłanianiu, rozszczepianiu i wydalaniu odpadów z organizmu..

Układ oddechowy składa się z odcinka górnego (nosogardzieli) i dolnego (krtań, oskrzela i tchawica).

Układ odpornościowy to obrona organizmu przed nowotworami i patogenami. Składa się z grasicy, tkanki limfatycznej, śledziony i węzłów chłonnych.

Skóra chroni organizm przed ekstremalnymi temperaturami, wysychaniem, uszkodzeniem i wnikaniem do niej patogenów i toksyn. Zawiera skórę, paznokcie, włosy, gruczoły łojowe i potowe.

Narządy wewnętrzne to podstawa życia

Można powiedzieć, że są podstawą życia. Trudno jest żyć bez kończyny dolnej lub górnej, ale nadal jest to możliwe. Ale bez serca lub wątroby człowiek w ogóle nie może żyć.

Tak więc są narządy, które są żywotne, i są takie, bez których życie jest trudne, ale możliwe..

Jednocześnie niektóre z pierwszych składników mają sparowaną strukturę, a bez jednego z nich cała funkcja przechodzi na resztę (na przykład nerki).

Niektóre struktury są zdolne do regeneracji (dotyczy to wątroby).

Natura wyposażyła ludzkie ciało w najbardziej złożony system, na który musi uważać i dbać o to, co jest mu dane w wyznaczonym czasie.

Wiele osób zaniedbuje najbardziej podstawowe rzeczy, które mogą utrzymać ciało w porządku. Z tego powodu przed czasem popada w ruinę. Pojawiają się choroby i człowiek umiera, gdy nie uczynił jeszcze wszystkich uczynków, które powinien był.

Anatomia to nauka, która bada strukturę ludzkiego ciała.

Anatomia jest częścią nauki o biologii, która bada strukturę organizmów i ich części. Anatomia jest również dziedziną nauk przyrodniczych, która zajmuje się strukturalną organizacją organizmów żywych. To starożytna nauka, której początki sięgają czasów prehistorycznych. Anatomia jest nierozerwalnie związana z embriologią, anatomią porównawczą, biologią ewolucyjną i filogenezą. Anatomia człowieka jest jednym z głównych elementów medycyny.

Anatomia to nauka o budowie ciała

Anatomia i fizjologia, które badają (odpowiednio) strukturę i funkcje organizmów i ich części, stanowią naturalną parę pokrewnych dyscyplin i często są badane razem..

Anatomia to nauka, która bada nie tylko zewnętrzną budowę ciała jako całości, ale także wewnętrzny kształt i strukturę zawartych w nim narządów..

Dyscyplina anatomii dzieli się na anatomię makroskopową i mikroskopową. Anatomia makroskopowa lub anatomia gruba to badanie części ciała zwierzęcia za pomocą gołego wzroku. Anatomia brutto obejmuje również gałąź anatomii powierzchownej. Anatomia mikroskopowa polega na wykorzystaniu przyrządów optycznych do badania tkanek o różnych strukturach zwanych histologią, a także do badania komórek.

Historia anatomii charakteryzuje się postępowym zrozumieniem funkcji narządów i struktur ludzkiego ciała. Techniki również uległy znacznej poprawie, przechodząc od badania zwierząt poprzez sekcję zwłok i zwłok (zwłok) do XX-wiecznych technik medycznych, w tym rentgenowskich, ultradźwiękowych i rezonansu magnetycznego..

Anatomia to nauka, która bada wewnętrzną i zewnętrzną strukturę ciała.

Anatomię można badać metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi w celu uzyskania informacji o budowie i organizacji narządów i układów. Stosowane techniki obejmują preparowanie, w którym ciało jest otwierane i badane narządy, oraz endoskopię, w której urządzenie wyposażone w kamerę wideo jest wprowadzane przez niewielkie nacięcie w ścianie ciała i służy do badania narządów wewnętrznych i innych struktur. Angiografia z wykorzystaniem promieni rentgenowskich lub angiografii rezonansu magnetycznego to metody obrazowania naczyń krwionośnych.

Termin „anatomia” jest powszechnie używany w odniesieniu do anatomii człowieka. Jednak zasadniczo te same struktury i tkanki znajdują się w pozostałej części królestwa zwierząt, a termin ten obejmuje również anatomię innych zwierząt. Termin zootomia jest czasami używany w odniesieniu do zwierząt. Struktura i tkanki roślin mają różny charakter i są badane z zakresu anatomii roślin

Tkanka zwierzęca

Stylizowany schemat wycinków klatki dla zwierząt (z wici)

Królestwo Animalia zawiera organizmy wielokomórkowe, które są heterotroficzne i ruchliwe (chociaż niektóre z nich ponownie przyjęły siedzący tryb życia).

Ciała większości zwierząt są zróżnicowane w oddzielne tkanki, a zwierzęta te są również znane jako eumetazoans. Posiadają wewnętrzną komorę trawienną z jednym lub dwoma otworami; Gamety powstają w wielokomórkowych narządach rozrodczych i zygotach, w tym w blastuli, podczas ich rozwoju embrionalnego. Metazoans nie obejmuje gąbek, które mają niezróżnicowane komórki.


W przeciwieństwie do komórek roślinnych, komórki zwierzęce nie mają ściany komórkowej ani chloroplastów. Wakuole, jeśli są obecne, są liczniejsze i znacznie mniejsze niż w komórce roślinnej. Tkanki ciała składają się z wielu typów komórek, w tym tych znajdujących się w mięśniach, nerwach i skórze. Każdy z nich ma błonę komórkową utworzoną z fosfolipidów, cytoplazmy i jądra. Wszystkie różne komórki zwierzęce pochodzą z embrionalnych listków zarodkowych.

Te prostsze bezkręgowce, które powstają z dwóch listków zarodkowych ektodermy i endodermy, nazywane są diploblastycznymi, a bardziej rozwinięte zwierzęta, których struktury i narządy są utworzone z trzech listków zarodkowych, nazywane są triploblastycznymi. Wszystkie tkanki i narządy zwierzęcia triploblastycznego pochodzą z trzech listków zarodkowych zarodka, ektodermy, mezodermy i endodermy.

Tkanki zwierzęce można podzielić na cztery główne typy: łączną, nabłonkową, mięśniową i nerwową..

Chrząstka szklista w dużym powiększeniu

Tkanka łączna

Tkanki łączne są włókniste i składają się z komórek rozproszonych w materiale nieorganicznym zwanym macierzą zewnątrzkomórkową. Tkanka łączna kształtuje narządy i utrzymuje je w miejscu. Główne typy to luźna tkanka łączna, tkanka tłuszczowa, włóknista tkanka łączna, chrząstka i kość. Macierz zewnątrzkomórkowa zawiera białka, z których głównym i najliczniejszym jest kolagen. Kolagen odgrywa ważną rolę w organizacji i utrzymaniu tkanek. Matrix można zmodyfikować, aby utworzyć szkielet, który wspiera lub chroni ciało.

Nabłonek

Błona śluzowa żołądka przy małym powiększeniu

Tkanka nabłonkowa składa się z gęsto upakowanych komórek połączonych ze sobą cząsteczkami adhezyjnymi komórkowymi z małą przestrzenią międzykomórkową. Komórki nabłonkowe mogą być płaskie (płaskie), sześcienne lub kolumnowe i spoczywać na blaszce podstawnej, górnej warstwie błony podstawnej, dolnej warstwie blaszki siateczkowej leżącej obok tkanki łącznej w macierzy zewnątrzkomórkowej, wydzielanej przez komórki nabłonka.

Istnieje wiele różnych typów nabłonka, zmodyfikowanych do określonej funkcji. W drogach oddechowych występuje rodzaj rzęsek - wyściółka nabłonka; w jelicie cienkim na wyściółce nabłonka znajdują się mikrokosmki, aw jelicie grubym - kosmki jelitowe. Skóra składa się z zewnętrznej warstwy zrogowaciałego, wielowarstwowego nabłonka płaskiego pokrywającego zewnętrzną część trzonu kręgu. Keratynocyty stanowią 95% komórek skóry.

Komórki nabłonkowe na zewnętrznej powierzchni ciała zwykle wydzielają macierz zewnątrzkomórkową w postaci naskórka. U prostych zwierząt może to być po prostu warstwa glikoprotein. U bardziej zaawansowanych zwierząt wiele gruczołów powstaje z komórek nabłonka..

Mięsień

Przekrój poprzeczny przez mięśnie szkieletowe i mały nerw przy dużym powiększeniu

Komórki mięśniowe (miocyty) tworzą aktywną kurczliwą tkankę organizmu. Funkcje tkanki mięśniowej generują siłę i powodują ruch, poruszanie się lub ruch w narządach wewnętrznych. Mięśnie powstają z kurczliwych włókien i są podzielone na trzy główne typy; mięśnie gładkie, mięśnie szkieletowe i serce.

W badaniu mikroskopowym mięśnie gładkie nie mają prążków. Kurczą się powoli, ale zachowują kurczliwość w szerokim zakresie rozciągania. Występuje w organizmach takich jak ukwiały i ściana ogórka morskiego.

Mięśnie szkieletowe szybko się kurczą, ale mają ograniczony zakres ekspansji. Znajdują się w miejscach ruchu kończyn i szczęk. Mięsień poprzecznie prążkowany jest pośredni między pozostałymi dwoma. Mają naprzemiennie ułożone włókna i jest to rodzaj mięśni występujących u dżdżownic, które mogą się powoli rozszerzać i szybko kurczyć..


U wyższych zwierząt mięśnie poprzeczne znajdują się w wiązkach przyczepionych do kości w celu zapewnienia ruchu i często znajdują się w wiązkach antagonistycznych. Mięśnie gładkie znajdują się w ścianach macicy, pęcherza, jelit, żołądka, przełyku, dróg oddechowych i naczyń krwionośnych. Mięsień sercowy znajduje się tylko w sercu, dzięki czemu może się kurczyć i pompować krew w całym organizmie.

Tkanka nerwowa

Tkanka nerwowa składa się z wielu komórek nerwowych zwanych neuronami, które przekazują informacje. U niektórych wolno poruszających się promieniście symetrycznych zwierząt morskich, takich jak ctenofory i parzystokopytne (w tym ukwiały i meduzy), nerwy tworzą sieć neuronową, ale u większości zwierząt są one zorganizowane podłużnie w wiązki.

U prostych zwierząt neurony receptorowe w ścianie ciała wywołują zlokalizowaną odpowiedź na stymulację. U bardziej złożonych zwierząt wyspecjalizowane komórki receptorowe, takie jak chemoreceptory i fotoreceptory, znajdują się w grupach i wysyłają wiadomości poprzez sieci neuronowe do innych części ciała..

Neurony mogą się łączyć ze sobą w zwojach nerwowych. U zwierząt wyższych wyspecjalizowane receptory są podstawą narządów zmysłów, a istnieje centralny układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy) oraz obwodowy układ nerwowy.

Ten ostatni składa się z nerwów czuciowych, które przekazują informacje ze zmysłów i nerwów ruchowych, które oddziałują na narządy docelowe. Obwodowy układ nerwowy jest podzielony na somatyczny układ nerwowy, który przekazuje czucie i kontroluje dobrowolne skurcze mięśni oraz autonomiczny układ nerwowy, który kontroluje mięśnie gładkie, niektóre gruczoły i narządy wewnętrzne, w tym żołądek..

Anatomia człowieka: budowa narządów wewnętrznych

Badanie złożonej budowy ludzkiego ciała i układu narządów wewnętrznych - na tym polega anatomia człowieka. Dyscyplina pomaga zrozumieć budowę naszego ciała, które jest jednym z najbardziej złożonych na naszej planecie. Wszystkie jego części pełnią ściśle określone funkcje i wszystkie są ze sobą powiązane. Współczesna anatomia to nauka, która rozróżnia zarówno to, co obserwujemy wizualnie, jak i strukturę ludzkiego ciała ukrytą przed oczami.

Czym jest anatomia człowieka

Tak nazywa się jeden z działów biologii i morfologii (obok cytologii i histologii) zajmujący się badaniem budowy ciała ludzkiego, jego pochodzenia, powstawania, rozwoju ewolucyjnego na poziomie powyżej poziomu komórkowego. Anatomia (z greckiego. Anatomia - cięcie, preparowanie, preparowanie) bada wygląd zewnętrznych części ciała. Opisuje również środowisko wewnętrzne i mikroskopijną budowę narządów..

Izolacja anatomii człowieka od anatomii porównawczych wszystkich organizmów żywych wynika z obecności myślenia. Istnieje kilka głównych form tej nauki:

 1. Normalne lub systematyczne. Ta sekcja analizuje treść „normalnego”, tj. zdrowa osoba w tkankach, narządach, ich układach.
 2. Patologiczny. Jest to stosowana dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem chorób.
 3. Topograficzne lub chirurgiczne. Nazywa się to tak, ponieważ ma praktyczne znaczenie dla chirurgii. Uzupełnia opisową anatomię człowieka.

Normalna anatomia

Obszerny materiał doprowadził do złożoności badania anatomii budowy ludzkiego ciała. Z tego powodu konieczne stało się sztuczne podzielenie go na części - układy narządów. Są uważane za normalną lub systematyczną anatomię. Rozkłada kompleks na prostszy. Normalna anatomia człowieka bada ciało w zdrowym stanie. To jest różnica w stosunku do patologicznej. Anatomia plastyczna bada wygląd fizyczny. Służy do przedstawiania postaci ludzkiej..

Ponadto rozwija się funkcjonalna anatomia człowieka. Bada ciało z punktu widzenia części, które pełnią określone funkcje. Ogólnie anatomia systematyczna obejmuje wiele gałęzi:

 • topograficzny;
 • typowy;
 • porównawczy;
 • teoretyczny;
 • wiek;
 • Anatomia rentgenowska.

Anatomia patologiczna człowieka

Ten rodzaj nauki, wraz z fizjologią, bada zmiany zachodzące w organizmie człowieka w niektórych chorobach. Badania anatomiczne przeprowadzane są pod mikroskopem, co pomaga zidentyfikować patologiczne czynniki fizjologiczne w tkankach, narządach i ich skupiskach. Przedmiotem w tym przypadku są zwłoki osób zmarłych na różne choroby..

Badanie anatomii żywej osoby odbywa się za pomocą nieszkodliwych metod. Ta dyscyplina jest obowiązkowa w szkołach medycznych. Wiedza anatomiczna jest tutaj podzielona na:

 • ogólne, odzwierciedlające metody anatomicznych badań procesów patologicznych;
 • prywatne, opisujące morfologiczne objawy niektórych chorób, na przykład gruźlicy, marskości wątroby, reumatyzmu.

Topograficzne (chirurgiczne)

Ten rodzaj nauki rozwinął się w wyniku potrzeby medycyny praktycznej. Lekarz N.I. Pirogov. Naukowa anatomia człowieka bada układ elementów względem siebie, strukturę warstwa po warstwie, proces przepływu limfy, ukrwienie zdrowego ciała. Uwzględnia to cechy płciowe i zmiany związane z anatomią wieku.

Struktura anatomiczna człowieka

Komórki to funkcjonalne elementy ludzkiego ciała. Ich nagromadzenie tworzy tkankę, z której zbudowane są wszystkie części ciała. Te ostatnie są łączone w organizmie w systemy:

 1. Trawienny. Uważany jest za najtrudniejszy. Za proces trawienia pokarmu odpowiedzialne są narządy układu pokarmowego..
 2. Układ sercowo-naczyniowy. Zadaniem układu krążenia jest dostarczanie krwi do wszystkich części ludzkiego ciała. Obejmuje to naczynia limfatyczne..
 3. Wewnątrzwydzielniczy. Jego funkcją jest regulacja procesów nerwowych i biologicznych w organizmie..
 4. Moczowo-płciowy. U mężczyzn i kobiet jest inny, zapewnia funkcje rozrodcze i wydalnicze.
 5. Pokrycie. Chroni wnętrze przed wpływami zewnętrznymi.
 6. Oddechowy. Dotlenia krew, przekształca ją w dwutlenek węgla.
 7. Układ mięśniowo-szkieletowy. Odpowiada za ruch osoby, utrzymując ciało w określonej pozycji.
 8. Nerwowy. Obejmuje rdzeń kręgowy i mózg, które regulują wszystkie funkcje organizmu.

Budowa narządów wewnętrznych człowieka

Część anatomii, która bada wewnętrzne układy człowieka, nazywa się splanchnologią. Należą do nich układ oddechowy, moczowo-płciowy i pokarmowy. Każdy ma charakterystyczne anatomiczne i funkcjonalne połączenia. Można je łączyć zgodnie z ogólną właściwością metabolizmu między środowiskiem zewnętrznym a człowiekiem. Uważa się, że w ewolucji organizmu układ oddechowy pączkuje z niektórych odcinków przewodu pokarmowego..

Narządy układu oddechowego

Zapewnij ciągły dopływ tlenu do wszystkich narządów, usuwając z nich powstały dwutlenek węgla. Ten system dzieli się na górne i dolne drogi oddechowe. Lista tych pierwszych obejmuje:

 1. Nos. Wytwarza śluz, który zatrzymuje ciała obce podczas oddychania.
 2. Zatoki. Ubytki wypełnione powietrzem w dolnej szczęce, kości klinowej, sitowej, kości czołowej.
 3. Gardło. Dzieli się na nosogardziel (zapewnia przepływ powietrza), część ustną gardła (zawiera migdałki pełniące funkcję ochronną), krtań i gardło (służy jako przejście dla pożywienia).
 4. Krtań. Zapobiega przedostawaniu się pokarmu do dróg oddechowych.

Kolejną sekcją tego układu są dolne drogi oddechowe. Należą do nich narządy jamy klatki piersiowej, przedstawione na poniższej małej liście:

 1. Tchawica. Rozpoczyna się za krtani i sięga do klatki piersiowej. Odpowiada za filtrację powietrza.
 2. Oskrzela. Podobnie jak tchawica, nadal oczyszczają powietrze.
 3. Płuca. Znajduje się po obu stronach serca w klatce piersiowej. Każde płuco jest odpowiedzialne za niezbędny proces wymiany tlenu z dwutlenkiem węgla.

Ludzkie narządy jamy brzusznej

Jama brzuszna ma złożoną strukturę. Jego elementy znajdują się pośrodku, po lewej i po prawej stronie. Zgodnie z anatomią człowieka główne narządy w jamie brzusznej są następujące:

 1. Żołądek. Znajduje się po lewej stronie pod membraną. Odpowiada za pierwotne trawienie pokarmu, daje sygnał sytości.
 2. Nerki umiejscowione są symetrycznie na dnie otrzewnej. Pełnią funkcję moczową. Substancja nerkowa składa się z nefronów.
 3. Trzustka. Znajduje się tuż pod żołądkiem. Wytwarza enzymy do trawienia.
 4. Wątroba. Znajduje się po prawej stronie pod membraną. Usuwa trucizny, toksyny, usuwa zbędne elementy.
 5. Śledziona. Znajduje się za żołądkiem, odpowiada za odporność, zapewnia ukrwienie.
 6. Jelita. Umieszczony w dolnej części brzucha wchłania wszystkie składniki odżywcze.
 7. Dodatek. Jest to dodatek jelita ślepego. Jego funkcja jest ochronna.
 8. Woreczek żółciowy. Znajduje się poniżej wątroby. Gromadzi przychodzącą żółć.

Układ moczowo-płciowy

Obejmuje to narządy jamy miednicy człowieka. Mężczyźni i kobiety mają znaczne różnice w strukturze tej części. Są zawarte w narządach, które zapewniają funkcje rozrodcze. Ogólnie opis budowy miednicy zawiera informacje o:

 1. Pęcherz. Przechowuje mocz przed oddaniem moczu. Znajduje się poniżej, przed kością łonową.
 2. Kobiece genitalia. Macica znajduje się pod pęcherzem, a jajniki znajdują się tuż nad nim. Wyprodukuj jaja, które są odpowiedzialne za rozmnażanie.
 3. Męskie genitalia. Gruczoł krokowy znajduje się również pod pęcherzem i jest odpowiedzialny za produkcję płynu wydzielniczego. Jądra znajdują się w mosznie, tworzą komórki płciowe i hormony.

Ludzkie narządy hormonalne

Układem odpowiedzialnym za regulację aktywności organizmu ludzkiego poprzez hormony jest układ hormonalny. Nauka wyróżnia w niej dwa aparaty:

 1. Rozproszony. Komórki endokrynologiczne nie są tutaj skoncentrowane w jednym miejscu. Niektóre funkcje są wykonywane przez wątrobę, nerki, żołądek, jelita i śledzionę..
 2. Gruczołowy. Obejmuje tarczycę, przytarczycę, grasicę, przysadkę mózgową, nadnercza.

Tarczyca i przytarczyce

Największym gruczołem wydzielania wewnętrznego jest tarczyca. Znajduje się na szyi przed tchawicą, na jej ścianach bocznych. Częściowo gruczoł przylega do chrząstki tarczycy, składa się z dwóch płatów i przesmyku niezbędnego do ich połączenia. Funkcją tarczycy jest produkcja hormonów, które wspomagają wzrost, rozwój i regulują metabolizm. Niedaleko od niego znajdują się przytarczyce, które mają następujące cechy strukturalne:

 1. Ilość. W korpusie są ich 4 - 2 górne, 2 dolne.
 2. Miejsce. Znajduje się na tylnej powierzchni bocznych płatów tarczycy.
 3. Funkcjonować. Odpowiada za wymianę wapnia i fosforu (parathormon).

Anatomia grasicy

Grasica lub grasica znajduje się za rękojeścią i częścią trzonu mostka w górnej przedniej części klatki piersiowej. Reprezentuje dwa płaty połączone luźną tkanką łączną. Górne końce grasicy są węższe, więc wychodzą poza jamę klatki piersiowej i docierają do tarczycy. W tym narządzie limfocyty nabierają właściwości, które zapewniają funkcje ochronne przed obcymi komórkami organizmu..

Budowa i funkcja przysadki mózgowej

Mały gruczoł o kulistym lub owalnym kształcie z czerwonawym odcieniem to przysadka mózgowa. Jest bezpośrednio powiązany z mózgiem. Przysadka mózgowa ma dwa płaty:

 1. Z przodu. Wpływa na wzrost i rozwój całego organizmu jako całości, stymuluje czynność tarczycy, kory nadnerczy, gonad.
 2. Plecy. Odpowiada za usprawnienie pracy mięśni gładkich naczyń krwionośnych, podwyższa ciśnienie krwi, wpływa na reabsorpcję wody w nerkach.

Nadnercza, gruczoły płciowe i trzustka wewnątrzwydzielnicza

Sparowanym narządem znajdującym się powyżej górnego końca nerki w tkance zaotrzewnowej jest nadnercza. Na przedniej powierzchni ma jeden lub więcej rowków, które działają jako wrota dla wychodzących żył i przychodzących tętnic. Funkcje nadnerczy: produkcja adrenaliny we krwi, neutralizacja toksyn w komórkach mięśniowych. Inne elementy układu hormonalnego:

 1. Gruczoły płciowe. Jądra zawierają komórki śródmiąższowe, które są odpowiedzialne za rozwój drugorzędowych cech płciowych. Jajniki wydzielają folikulinę, która reguluje miesiączkę, wpływa na stan nerwowy.
 2. Endokrynologiczna część trzustki. Zawiera wysepki trzustkowe, które wydzielają insulinę i glukagon do krwiobiegu. Zapewnia to regulację metabolizmu węglowodanów.

Układ mięśniowo-szkieletowy

Ten system to zestaw struktur, które zapewniają wsparcie dla części ciała i pomagają człowiekowi poruszać się w przestrzeni. Cała aparatura podzielona jest na dwie części:

 1. Osteoarticular. Z mechanicznego punktu widzenia jest to system dźwigni, które w wyniku skurczu mięśni przenoszą działanie sił. Ta część jest uważana za pasywną.
 2. Muskularny. Aktywną częścią układu mięśniowo-szkieletowego są mięśnie, więzadła, ścięgna, struktury chrzęstne, kaletki.

Anatomia kości i stawów

Szkielet składa się z kości i stawów. Jego funkcje to postrzeganie obciążeń, ochrona tkanek miękkich, wykonywanie ruchów. Komórki szpiku kostnego wytwarzają nowe komórki krwi. Stawy to punkty styku kości, kości i chrząstki. Najpopularniejszym typem jest maziówka. Kości rozwijają się wraz z rozwojem dziecka, zapewniając wsparcie dla całego organizmu. Tworzą szkielet. Obejmuje 206 pojedynczych kości, zbudowanych z tkanki kostnej i komórek kostnych. Wszystkie znajdują się w szkielecie osiowym (80 sztuk) i wyrostka robaczkowego (126 sztuk).

Masa kości u osoby dorosłej wynosi około 17–18% masy ciała. Zgodnie z opisem struktur układu kostnego jego głównymi elementami są:

 1. Czaszka. Składa się z 22 połączonych kości, wyłączając tylko dolną szczękę. Szkielet funkcjonuje w tej części: chroni mózg przed uszkodzeniami, wspiera nos, oczy, usta.
 2. Kręgosłup. Utworzony z 26 kręgów. Główne funkcje kręgosłupa: ochronne, amortyzujące, motoryczne, podtrzymujące.
 3. Klatka piersiowa. Zawiera mostek, 12 par żeber. Chronią jamę klatki piersiowej.
 4. Kończyny. Obejmuje to ramiona, dłonie, przedramiona, kości udowe, stopy i golenie. Zapewnij podstawową aktywność fizyczną.

Struktura szkieletu mięśniowego

Aparat mięśniowy bada także anatomię człowieka. Jest nawet specjalna sekcja - miologia. Główną funkcją mięśni jest zapewnienie człowiekowi zdolności ruchu. Około 700 mięśni jest przyczepionych do kości układu kostnego. Stanowią około 50% masy ciała człowieka. Główne typy mięśni są następujące:

 1. Trzewiowy. Znajdujące się wewnątrz narządów zapewniają ruch substancji.
 2. Sercowy. Występuje tylko w sercu, jest niezbędny do pompowania krwi przez ludzkie ciało.
 3. Szkieletowy. Ten rodzaj tkanki mięśniowej jest świadomie kontrolowany przez człowieka..

Narządy układu sercowo-naczyniowego człowieka

Układ sercowo-naczyniowy obejmuje serce, naczynia krwionośne i około 5 litrów transportowanej krwi. Ich główną funkcją jest przenoszenie tlenu, hormonów, składników odżywczych i odpadów komórkowych. System ten działa tylko kosztem serca, które pozostając w stanie spoczynku, co minutę pompuje przez organizm około 5 litrów krwi. Nadal działa nawet w nocy, kiedy większość pozostałych elementów ciała odpoczywa..

Anatomia serca

Ten organ ma muskularną pustą strukturę. Krew w nim jest wlewana do pni żylnych, a następnie wprowadzana do układu tętniczego. Serce składa się z 4 komór: 2 komór, 2 przedsionków. Lewa strona to serce tętnicze, a prawa strona to serce żylne. Podział ten jest oparty na krwi w komorach. Serce w anatomii człowieka jest narządem pompującym, ponieważ jego funkcją jest pompowanie krwi. W organizmie są tylko 2 kręgi krwi:

 • drobny lub płucny, transportujący krew żylną;
 • duża, zawierająca utlenioną krew.

Naczynia płucne

Niewielki krążek krwi kieruje krew z prawej strony serca do płuc. Tam jest wypełniony tlenem. Jest to główna funkcja naczyń koła płucnego. Potem krew wraca, ale już do lewej połowy serca. Obwód płucny jest podtrzymywany przez prawy przedsionek i prawą komorę - są to dla niego komory pompujące. Ten krąg krwi obejmuje:

 • prawe i lewe tętnice płucne;
 • ich odgałęzieniami są tętniczki, naczynia włosowate i naczynia włosowate;
 • żyłki i żyły, które są odprowadzane do 4 żył płucnych, które są odprowadzane do lewego przedsionka.

Tętnice i żyły krążenia ogólnoustrojowego

Cielesny lub duży krąg krwi w anatomii człowieka ma za zadanie dostarczanie tlenu i składników odżywczych do wszystkich tkanek. Jego funkcją jest późniejsze usuwanie z nich dwutlenku węgla wraz z produktami przemiany materii. Krąg zaczyna się w lewej komorze - od aorty, przez którą przenosi się krew tętnicza. Następnie następuje podział na:

 1. Tętnice. Docierają do wszystkich wnętrzności, z wyjątkiem płuc i serca. Zawiera składniki odżywcze.
 2. Arterioles. Są to małe tętnice, które przenoszą krew do naczyń włosowatych..
 3. Kapilary. W nich krew wraz z tlenem oddaje składniki odżywcze, aw zamian pobiera dwutlenek węgla i produkty przemiany materii.
 4. Venules. Są to odwrócone naczynia, które zapewniają powrót krwi. Podobny do tętniczek.
 5. Wiedeń. Łączą się w dwa duże pnie - żyłę główną górną i dolną, które wpływają do prawego przedsionka.

Anatomia budowy układu nerwowego

Zmysły, tkanki i komórki nerwowe, rdzeń kręgowy i mózg są tym, z czego składa się układ nerwowy. Ich połączenie zapewnia kontrolę nad ciałem i wzajemne połączenie jego części. Centralny układ nerwowy jest ośrodkiem kontroli, składającym się z mózgu i rdzenia kręgowego. Odpowiada za ocenę informacji pochodzących z zewnątrz i podejmowanie określonych decyzji przez daną osobę..

Lokalizacja narządów w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka

Anatomia człowieka mówi, że główną funkcją ośrodkowego układu nerwowego jest wykonywanie prostych i złożonych odruchów. Odpowiedzialne są za nie następujące ważne organy:

 1. Mózg. Znajduje się w mózgowej części czaszki. Składa się z kilku oddziałów i 4 komunikujących się jam - komór mózgowych. spełnia wyższe funkcje umysłowe: świadomość, dobrowolne działania, pamięć, planowanie. Wspomaga również oddychanie, tętno, trawienie i ciśnienie krwi.
 2. Rdzeń kręgowy. Znajduje się w kanale kręgowym i jest białym sznurkiem. Posiada podłużne bruzdy na powierzchni przedniej i tylnej oraz kanał kręgowy pośrodku. Rdzeń kręgowy składa się z substancji białej (przewodnik sygnałów nerwowych z mózgu) i szarej (odruchy na bodźce).
Obejrzyj film o budowie ludzkiego mózgu.

Funkcjonowanie obwodowego układu nerwowego

Obejmuje to elementy układu nerwowego poza rdzeniem kręgowym i mózgiem. Ta część jest przydzielana warunkowo. Obejmuje następujące elementy:

 1. Nerwy rdzeniowe. Każda osoba ma 31 par. Tylne gałęzie nerwów rdzeniowych biegną między poprzecznymi wyrostkami kręgów. Unerwiają tył głowy, głębokie mięśnie pleców.
 2. Nerwy czaszkowe. Jest 12 par. Uzdrowić narządy wzroku, słuchu, węchu, gruczoły jamy ustnej, zęby i skórę twarzy.
 3. Receptory czuciowe. Są to specyficzne komórki, które dostrzegają podrażnienie środowiska zewnętrznego i zamieniają je na impulsy nerwowe.

Atlas anatomiczny człowieka

Budowa ciała ludzkiego została szczegółowo opisana w atlasie anatomicznym. Zawarty w nim materiał przedstawia organizm jako jedną całość, składającą się z oddzielnych elementów. Wiele encyklopedii zostało napisanych przez różnych naukowców medycznych, którzy badali przebieg anatomii człowieka. Te zbiory zawierają ilustracyjne schematy rozmieszczenia narządów w każdym układzie. Ułatwia to dostrzeżenie relacji między nimi. Ogólnie rzecz biorąc, atlas anatomiczny to szczegółowy opis wewnętrznej struktury osoby..

Anatomia człowieka dla dzieci: budowa szkieletu, narządy wewnętrzne, kości u kobiet i mężczyzn

Struktura człowieka, lokalizacja kości i narządów wewnętrznych jest badana przez dział biologii - anatomię. To nauka, która bada wszystkie procesy wewnętrzne, pracę narządów, ich budowę, funkcjonalność i lokalizację wewnątrz. Dzieci w wieku 4-5 lat zaczynają się zastanawiać, co jest w człowieku, dlaczego pojawia się ból lub krwawienie.

Nie da się wszystkiego wyjaśnić od razu, ale prostymi przykładami można z grubsza opowiedzieć o znaczeniu narządów i opisać ich funkcje.

Związek wszystkich narządów wewnętrznych

Struktura człowieka - narządy wewnętrzne i części ciała, które pozwalają organizmowi funkcjonować jako całość. Jeśli patologia zaczyna się w jednym systemie, rozprzestrzenia się na inne narządy. Na przykład przy złamanej nodze praca serca może zostać zakłócona, ponieważ pogarsza się praca układu krążenia..

Budowa anatomiczna i funkcje narządów wewnętrznych człowieka

Struktura człowieka (narządy wewnętrzne pozwalają organizmowi w pełni funkcjonować) jest złożona, dlatego osobie, która nie studiowała medycyny, trudno jest zrozumieć wzajemne oddziaływanie procesów organicznych w całym organizmie. Na zewnątrz ciało pokryte jest skórą i włosami. Pod skórą znajdują się mięśnie, które regulują wszystkie ruchy..

Szkielet składający się z kości pomaga zachować kształt. Kości głowy nazywane są czaszką, która chroni mózg, który wydaje „rozkazy” całemu ciału. Wszystkie narządy wewnętrzne są podzielone na grupy i należą do jednego lub drugiego systemu. Każdy z nich ma swoje określone funkcje..

Narządy układu oddechowego

Bez tlenu żadna osoba nie przeżyje kilku minut. Jest wyciągany z powietrza podczas oddychania.

Układ oddechowy zapewnia usuwanie tlenu i dwutlenku węgla przez następujące narządy:

 • Jama nosowa to drogi oddechowe. Ze względu na budowę chrzęstną kanały nosowe są zawsze otwarte. We wnęce znajdują się włosy (można je zobaczyć w lustrze), służą one jako filtr, dzięki czemu zanieczyszczenia i kurz nie dostają się do środka wraz z powietrzem. Mogą również uwięzić niektóre patogeny..
 • Krtań znajduje się w przedniej części szyi (można to poczuć) i stanowi początek przewodu oddechowego (dzieci muszą wyjaśnić lub wyraźnie pokazać, że krtań i przełyk to różne rurki, które łączą się w gardle). Krtań chroni układ oddechowy przed wnikaniem pokarmu, pełni funkcje oddechowe i głosotwórcze. Składa się z chrząstki połączonej nabłonkiem i więzadłami.
 • Tchawica i oskrzela. Poniżej krtani znajduje się długa rurka 10-15 cm - tchawica. Przez to powietrze dostaje się do oskrzeli i rozprowadza się w płucach.
 • Płuca to sparowany narząd (jest lewe i prawe płuco), w którym zachodzi wymiana gazowa. Płuca znajdują się za mostkiem i pokryte są opłucną - specjalnym filmem, który je chroni. Kiedy płuca się rozszerzają, zrób wdech, kiedy płuca się kurczą, zrób wydech.

Początkowo powietrze dostaje się ustami lub nosem do krtani, następnie przemieszcza się wzdłuż tchawicy i jest rozdzielane przez oskrzela na oba płuca. Nie są puste w środku, ale porowate jak gąbka. W każdym płucu znajdują się miliony gałęzi - oskrzelików, przez które powietrze jest rozprowadzane w workach powietrznych pęcherzyków płucnych. Są otoczone naczyniami, do których dostaje się tlen. I już krew przenosi ją do wszystkich narządów i układów.

Narządy jamy brzusznej

Brzuch to przestrzeń między przeponą (znajdującą się pod płucami) a miednicą. Jest całkowicie wypełniona organami.

Najważniejsze z nich to:

 • Woreczek żółciowy to jama, w której gromadzi się żółć. Jest to gorzka, żółto-zielona substancja wytwarzana w wątrobie. Jest integralnym elementem biorącym udział w trawieniu pokarmu. Eliminuje również niektóre szkodliwe enzymy, pełniąc w ten sposób funkcję ochronną.
 • Żołądek to wydrążony narząd zbudowany z tkanki mięśniowej. Po przejściu przez przełyk dostaje pokarm. Ściany żołądka wytwarzają specjalne enzymy, dzięki którym pokarm jest trawiony i przenoszony do dwunastnicy.
 • Śledziona jest narządem, którego funkcje nie zostały jeszcze zbadane. Wiadomo, że bierze udział w hematopoezy. Ponadto bez śledziony u ludzi funkcje ochronne organizmu są znacznie zmniejszone..
 • Wątroba jest narządem filtrującym. Pochłania wszystkie szkodliwe substancje, które dostają się do organizmu. Pełni 3 główne funkcje: pomaga w trawieniu pokarmu, krążeniu krwi i bierze udział w metabolizmie. Ciekawostka: wątroba nie ma zakończeń nerwowych, więc nawet przy marskości wątroby (chorobie, w której dochodzi do zniszczenia tkanek), osoba nie odczuwa bólu.

Układ moczowo-płciowy

Układ moczowo-płciowy nazywany jest kompleksem układów, które obejmują układ wydalniczy i rozrodczy. Jest zbyt wcześnie, aby dzieci w klasach 2-4 wiedziały o układzie rozrodczym, ale można powiedzieć kilka słów o układzie wydalniczym.

Składa się z nerek, nadnerczy, moczowodów, pęcherza i cewki moczowej. Nerki są głównym sparowanym organem układu moczowego. Diureza to proces wytwarzania moczu, który następnie przechodzi przez moczowody do pęcherza..

Struktura ludzka. Narządy wewnętrzne układu moczowo-płciowego

Pąki wyglądem przypominają fasolę. To nie to samo, prawy jest nieco mniejszy ze względu na to, że największy narząd jamy brzusznej - wątroba znajduje się nad nim.

Narządy endokrynologiczne

Struktura osoby, której organy wewnętrzne należą do różnych układów, pozwala ciału pracować harmonijnie, bez awarii. Układ hormonalny reguluje pracę narządów i układów poprzez uwalnianie hormonów do krwi i przestrzeni międzykomórkowej. Od nich zależy praca wszystkich narządów i całego ciała..

Tarczyca i przytarczyce

Tarczyca (gruczoł tarczycy) jest narządem znajdującym się w przedniej części szyi, równo z krtani. Składa się z cieśni i płatów bocznych, na tylnej powierzchni których znajdują się ciała nabłonkowe - przytarczyce.

Ich liczba waha się indywidualnie od 1 do 7 sztuk. Ich główną funkcją jest produkcja hormonu parathorminy, który odpowiada za wymianę wapnia i fosforu w organizmie..

Główny hormon tarczycy (tyroksyna) zawiera dużą ilość jodu i odpowiada za metabolizm. Przy nadmiarze lub braku jodu w organizmie praca gruczołu jest zakłócona, co może powodować różne patologie.

Grasica

Grasica (grasica) jest jednym z najważniejszych narządów układu odpornościowego. Znajduje się w górnej części klatki piersiowej pod nacięciem obojczykowym. Po urodzeniu jest miękki, różowawy i ma kształt trójzębnego widelca (stąd nazwa). Z wiekiem zmienia się nieznacznie, zarasta tkanką tłuszczową, zmienia kształt i wielkość.

Grasica powstaje i zaczyna funkcjonować w okresie prenatalnym. Jego głównym zadaniem jest ochrona rozwijającego się płodu przed infekcją. Gruczoł rośnie i rozwija się do 4-6 lat, po czym zaczyna się zmniejszać. W tym okresie u dzieci wszelkie choroby i nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu zależą od pracy grasicy..

Istnieją czynniki, które wywołują patologiczny spadek gruczołu, co prowadzi do wielu chorób z powodu osłabienia odporności i zmniejszenia funkcji ochronnych organizmu.

Główne powody:

 • narażenie na promieniowanie;
 • choroby wirusowe i bakteryjne;
 • niedobór tlenu i witamin;
 • nierównowaga hormonalna.

Z reguły sama grasica dochodzi do siebie po chorobie..

Budowa i funkcja przysadki mózgowej

Przysadka mózgowa jest jednym z głównych gruczołów dokrewnych głównego układu hormonalnego organizmu, podwzgórze - przysadka mózgowa - nadnercza. Reguluje pracę wielu gruczołów układu hormonalnego. Średnia waga przysadki mózgowej wynosi 1 g, a jej wielkość to nie więcej niż groszek. Gruczoł znajduje się na powierzchni mózgu w kieszonce kostnej.

Żelazko składa się z 3 części, z których każda spełnia określone funkcje:

 • Przednia (adenohypophysis) jest największa i składa się z komórek endokrynologicznych. Główną funkcją jest produkcja hormonów białkowych odpowiedzialnych za metabolizm białek, tłuszczów i węglowodanów. również główną funkcją przedniej części gruczołu jest wzrost i rozwój organizmu. Somatotorpina jest głównym hormonem wzrostu wytwarzanym przez przysadkę gruczołową. Przy braku hormonu pojawia się karłowatość lub inne wady rozwoju fizycznego, z nadmiarem - gigantyzm. (Ciekawostka: według Księgi Rekordów Guinnessa, najwyższy człowiek na świecie miał 251 cm).
 • Medium produkuje szereg hormonów stymulujących odpowiedzialnych za wzrost włosów, paznokci, ostrość wzroku i słuch.
 • Tylna (przysadka mózgowa) jest odpowiedzialna za produkcję hormonów wazopresyny i oksytocyny. Pierwsza z nich odpowiada za zwężenie naczyń (układ sercowo-naczyniowy jest jednym z głównych), a druga za przywiązanie emocjonalne. Im więcej tego hormonu, tym większy związek między matką a dzieckiem, przyjaciółmi, krewnymi i znajomymi.

Nadnercza, gruczoły płciowe i trzustka wewnątrzwydzielnicza

Nadnercza to sparowane narządy znajdujące się powyżej nerek (prawy i lewy). Wielkość nadnerczy u osoby dorosłej wynosi około 5 cm, produkuje hormony niezbędne do metabolizmu i utrzymania procesów życiowych w organizmie.

Organ składa się z 2 struktur pełniących różne funkcje:

 • Substancja mózgowa wytwarza adrenalinę. Jest hormonem odpowiedzialnym za bicie serca, ciśnienie krwi, rozszerzone źrenice i metabolizm węglowodanów. Adrenalina pomaga organizmowi zmobilizować się w przypadku zagrożenia (w nauce istnieje takie pojęcie „walcz lub uciekaj”, w którym w momencie zagrożenia w organizmie aktywowane są utajone zdolności fizyczne i psychiczne).
 • Substancja korowa składająca się z tkanki nerwowej i regulująca metabolizm. Wytwarza hormony, które przyczyniają się do pracy wszystkich narządów i regulują w nich wymianę ZhBU..

Gruczoły płciowe (gonady) wytwarzają plemniki u mężczyzn i komórki jajowe u kobiet. Są to główne substancje funkcji rozrodczych, które przyczyniają się do narodzin płodu. Jest regulowany przez pracę gruczołów podwzgórza. Aktywacja występuje w okresie dojrzewania (od 11 do 17 lat).

Trzustka pełni funkcję mieszaną i wytwarza kilka hormonów. Głównym z nich jest insulina, która odpowiada za trawienie pokarmu i poziom glukozy we krwi.

Drugim hormonem jest lipokaina, która rozpuszcza i wykorzystuje nadmiar tłuszczów podczas metabolizmu. Trzecim hormonem wytwarzanym przez trzustkę jest glukagon, którego jedną z funkcji jest utrzymanie kurczliwości mięśnia sercowego.

Układ mięśniowo-szkieletowy

Struktura człowieka obejmuje nie tylko narządy wewnętrzne, takie jak serce czy żołądek, ale także ponad dwieście kości. Układ mięśniowo-szkieletowy jest tworzony przez szkielet i masę mięśniową. Wykonuje 2 główne funkcje: wsparcie i silnik.

Kości i stawy

Szkielet to szkielet, czyli podstawa całego ciała, która decyduje o jego wielkości i kształcie. Kości i stawy pełnią funkcję wspierającą, dzięki czemu człowiek może stać, siedzieć, leżeć. Dorosły ma 206 lat, dziecko 270. Z wiekiem niektóre małe warkocze zrastają się w jeden, jednocześnie stając się silniejszymi.

Ramię, przedramię, podudzie i kość udowa tworzą stawy (ruchome połączenie 2 kości). Więzadła ograniczają ruch stawu, co nie pozwala mu się obracać we wszystkich kierunkach. (Podczas wyjaśniania dzieciom możesz poprosić je, aby usiadły lub zgięły ramię w łokciu, aby wyobrazić sobie pracę stawu).

Kość składa się z tkanki kostno-chrzęstnej, od góry pokryta jest okostną - membraną, która ją chroni. Dla wzrostu i rozwoju kości musisz jeść ryby, mleko, jajka, mięso. Produkty te zawierają wapń, białko, magnez, cynk i inne substancje niezbędne do wzmocnienia tkanki kostnej.

Szkielet mięśniowy

Mięśnie pełnią funkcję motoryczną. Są elastyczne jak gumka, a na skutek ich skurczu dochodzi do ruchów ciała: kołysania rąk, obracania głowy, ruchu nóg. Wszystkie ruchy zachodzą zgodnie z sygnałem wysyłanym przez mózg. To po raz kolejny dowodzi wzajemnego połączenia wszystkich narządów..

Praca układu pokarmowego jest bezpośrednio związana z masą mięśniową, której głównym narządem (żołądkiem) są mięśnie, układ krążenia, układ oddechowy. Mięśnie języka umożliwiają mówienie, szyja odwraca głowę, oko pozwala widzieć wokół siebie. W ciele dorosłego człowieka jest 640 mięśni..

Narządy układu sercowo-naczyniowego człowieka

Struktura osoby, której narządy wewnętrzne umożliwiają pełne życie i poruszanie się, jest złożona. Każdy system jest odpowiedzialny za określone funkcje. Na przykład układ sercowo-naczyniowy obejmuje serce i wiele naczyń, przez które przepływa krew w całym ciele.

Jego główną funkcją jest transport. Krew przenosi tlen i składniki odżywcze do wszystkich narządów - witaminy, enzymy, minerały niezbędne do procesów życiowych.

Serce

Serce („motor”) jest głównym narządem układu sercowo-naczyniowego i w zasadzie całego organizmu. Uderzenie z wnętrza, które słychać w zupełnej ciszy, to tętno. Narząd składa się z tkanki mięśniowej, która ma wysoką funkcję skurczową.

Serce ma 4 zastawki, przez które przechodzą naczynia krwionośne (aorta i tętnice). W wyniku ściskania krew wciąga się do serca, a na skutek rozluźnienia (rozluźnienia) jest wypychana i przepływa przez żyły.

Z lewej strony krew przepływa przez naczynia, rozprzestrzeniając się przez wszystkie narządy wewnętrzne i wraca na prawą stronę. Nazywa się to „krążeniem” (lub krążeniem krwi). (Dzieci można pokazać na przykładzie pięści, aby miały pojęcie o skurczach serca).

Ludzkie serce w stanie wyciszenia, na przykład podczas snu, kurczy się wolniej, około 75 razy na minutę. W stanie wzbudzonym, podczas biegu lub podekscytowania - do 140 uderzeń / min. Aby silnik działał stabilnie, bez awarii, potrzebuje niewielkiej pomocy. Aby to zrobić, musisz ćwiczyć gimnastykę rano, nie zapominaj o codziennych spacerach i wietrzeniu pokoju lub zajęć..

Naczynia płucne

Krąg płucny nazywa się małym (zaczyna się od serca i kończy małymi naczyniami w płucach).

Składa się z wielu naczyń krwionośnych, które pełnią swoje funkcje:

StatkiOpis
Pień płucny (truncus pulmonalis)Średnica - 3 cm, wychodzi z prawej komory serca i dzieli się ukośnie w górę na 2 części (tętnice płucne) przylegające do prawego i lewego płuca.
Prawa tętnica płucna2,1 cm średnicy. W płucach dzieli się na 3 główne gałęzie, z których każda z kolei również rozgałęzia się.
Lewa tętnica płucnaW przeciwieństwie do prawego jest nieco cieńszy i przecina się z lewym oskrzeli. Od niego, a także od prawej, rozgałęzia się żyły płucne.

Naczynia małego koła są uważane za najważniejsze w organizmie, ponieważ dostarczają krew do płuc i serca oraz pełnią funkcję transportową. Od ich pracy zależą funkcje całego organizmu. Zadaniem jest wymiana gazów i ciepła w płucach.

Tętnice i żyły krążenia ogólnoustrojowego

Krążenie ogólnoustrojowe rozpoczyna się w lewej komorze serca, skąd w trakcie skurczu krew jest uwalniana do aorty. Jest to skurcz komór, które następnie silnie wyrzucają krew przy użyciu siły zwanej ciśnieniem skurczowym. Od aorty odchodzi wiele naczyń, które prowadzą do wszystkich narządów, tkanek, komórek i części ciała. Głównym zadaniem jest ukrwienie całego organizmu.

Struktura układu nerwowego

Mózg jest głównym organem układu nerwowego.

Jest to główne stanowisko dowodzenia ciała, które pełni wiele funkcji:

 • Przetwarzanie sensoryczne. Oznacza to, że ludzie słyszą dźwięki uszami, widzą oczami i czują dotyk skóry. Aby zrozumieć, co się dzieje, sygnały te są przesyłane przez zakończenia nerwowe do mózgu, który przetwarza informacje. Na przykład, jeśli dotkniesz czegoś gorącego, sygnał trafi do mózgu, który podpowie Ci, aby „natychmiast zabrać rękę”. Wszystkie te sygnały docierają w ułamku sekundy (jeśli osoba jest zdrowa, a jego mózg pracuje w pełni).
 • Odpowiedzialny za podejmowanie decyzji.
 • Reguluje ruch, odpowiada za ruch i koordynację.

Mózgu nie można zobaczyć, ponieważ znajduje się wewnątrz głowy i jest chroniony przez czaszkę - tkankę kostną.

Układ nerwowy podzielony jest na 2 główne sekcje - centralną i obwodową. Mają też wspólny somatyczny NS, który łączy ciało ze światami zewnętrznymi i odpowiada za uczucia, percepcję i ruch oraz wegetatywny, który reguluje procesy wewnątrzkomórkowe i pracę narządów wewnętrznych..

Departament centralny

Centralny układ nerwowy składa się z mózgu i rdzenia kręgowego. Koordynuje funkcjonowanie tkanek i komórek wszystkich narządów i układów, odpowiada za kontakt ze światem zewnętrznym oraz reguluje wszystkie procesy psychiczne odpowiedzialne za mowę, ruch, myślenie.

Rdzeń kręgowy znajduje się w kręgosłupie, au osoby dorosłej osiąga średnio 45 cm długości. Rozpoczyna się u podstawy czaszki, a kończy w odcinku lędźwiowym..

Dział peryferyjny

Obwodowy układ nerwowy obejmuje nerwy, zakończenia nerwowe i zwoje.

Jest podzielony na 2 typy:

 • Somatyczny układ nerwowy reguluje świadomość, odpowiada za koordynację i komunikację ze światem zewnętrznym, czyli za reakcję na bodźce.
 • Autonomiczny układ nerwowy jest odpowiedzialny za stres, odpoczynek, trawienie pokarmu (wszystkie nieświadome procesy).

Komórki nerwowe odbierają impulsy i przekazują je do kory mózgowej w celu dalszego działania. Składają się z ciała, procesów (aksonów), które kończą się zakończeniami nerwowymi.

Różnice w budowie organizmów żeńskich i męskich

Struktura człowieka, narządy wewnętrzne i układy u kobiet i mężczyzn różnią się według kilku kryteriów. Dzieci z przedszkola zauważają różnicę w budowie ciała mężczyzny i kobiety.

Oprócz podstawowych cech płciowych istnieje wiele innych różnic:

 • Główna różnica między kobietą a mężczyzną leży na poziomie komórkowym. Każda komórka ma 2 kopie chromosomów. U mężczyzn chromosom Y odpowiada chromosomowi X, au kobiet nie ma chromosomu Y, wszystkie ich pary składają się z chromosomu X.
 • Na chromosomie Y znajduje się około 25 genów, w chromosomie X do 1500. Aby wyrównać poziom genów w organizmach, natura położyła tak, że w każdej komórce kobiety jeden chromosom X jest nieaktywny.
 • Ze względu na nierówną liczbę chromosomów mężczyźni częściej cierpią na zaburzenia psychiczne i załamania nerwowe.
 • Według statystyk męskie ciało jest o 12% większe niż kobiety (wyższe i szersze). To wszystko jest indywidualnie, a dane są traktowane jako średnia arytmetyczna..
 • W dzieciństwie przed okresem dojrzewania dziewczęta rosną szybciej tylko dlatego, że mają więcej hormonu wzrostu, ale jego ilość spada średnio o 15 lat.
 • Dzięki żeńskim hormonom organizm płci pięknej jest chroniony przed chorobami układu krążenia i zawałem serca. Dlatego ataki serca są częstsze u mężczyzn..

Struktura człowieka - szkielet, narządy wewnętrzne i części ciała nie mogą funkcjonować samodzielnie. Wszystkie działają harmonijnie, jak zegar i są bezpośrednio od siebie zależne. Dlatego jeśli boli noga, może to wpływać na pracę serca i odwrotnie. Dlatego lekarze i farmaceuci zawsze ostrzegają przed niebezpieczeństwem samoleczenia, ponieważ można leczyć niewłaściwy organ, który naprawdę zawiódł.

Projekt artykułu: Mila Fridan

Publikacje O Pęcherzyka Żółciowego

Recepty na leki z miodem na zwiększoną kwasowość żołądka

Lipomatoza

Miód, podobnie jak wszystkie inne produkty pszczelarskie, ma najbardziej pozytywny wpływ na organizm człowieka. Może być stosowany nie tylko jako przysmak, ale także jako jeden ze składników ludowych środków na leczenie różnych dolegliwości, w tym problemów z przewodem pokarmowym.

Instrukcje

Lipomatoza


INSTRUKCJA
o zastosowaniu medycznym produktu leczniczego MEZIM ® forteNumer rejestracyjny: P N013391 / 01-060819Nazwa handlowa: Mezim® forteMiędzynarodowa niezastrzeżona nazwa: pankreatynaPostać dawkowania: tabletki powlekane