logo

Lokalizacja narządów u ludzi (zdjęcie). Narządy wewnętrzne człowieka: schemat lokalizacji

Niezwykle ważna jest znajomość budowy i lokalizacji narządów wewnętrznych. Jeśli nawet nie przestudiujesz dokładnie tego zagadnienia, przynajmniej powierzchowne zrozumienie, gdzie i jak ten lub inny narząd jest zlokalizowany, pomoże ci szybko nawigować, gdy pojawia się ból, i jednocześnie prawidłowo reagować. Wśród narządów wewnętrznych znajdują się zarówno narządy klatki piersiowej i jamy miednicy, jak i narządy jamy brzusznej człowieka. W artykule przedstawiono ich lokalizację, schematy i ogólne informacje..

Organy

Ciało ludzkie to złożony mechanizm składający się z ogromnej liczby komórek tworzących tkanki. Z ich poszczególnych grup uzyskuje się narządy, które zwykle nazywane są wewnętrznymi, ponieważ lokalizacja narządów u osoby znajduje się w środku.

Wiele z nich jest znanych prawie każdemu. W większości przypadków, dopóki gdzieś nie zachoruje, ludzie z reguły nie myślą o tym, co jest w nich. Niemniej jednak, nawet jeśli wzorzec umiejscowienia ludzkich narządów jest znany tylko z pozoru, w przypadku wystąpienia choroby ta wiedza znacznie uprości wyjaśnienie lekarzowi. Jaśniej staną się też zalecenia tego ostatniego..

Układ i aparatura narządów

Pojęcie systemu oznacza określoną grupę narządów, które mają związek między planami anatomicznymi i embriologicznymi, a także pełnią jedną funkcję.

Z kolei aparat, którego organy są ściśle ze sobą połączone, nie ma pokrewieństwa tkwiącego w systemie.

Splanchnology

Badanie i lokalizacja narządów u ludzi są rozważane przez anatomię w specjalnej sekcji zwanej splanchnologią, badaniem wnętrzności. To są struktury, które znajdują się w jamach ciała.

Przede wszystkim są to narządy ludzkiej jamy brzusznej uczestniczące w trawieniu, których lokalizacja jest następująca.

Dalej następuje układ moczowo-płciowy, moczowy i rozrodczy. Sekcja bada również gruczoły wydzielania wewnętrznego znajdujące się obok tych układów..

Mózg należy również do narządów wewnętrznych. Kanał głowy znajduje się w czaszce, a kanał kręgowy w kanale kręgowym. Ale w rozważanej sekcji struktury te nie są badane..

Wszystkie narządy jawią się jako układy działające w pełnej interakcji z całym organizmem. Istnieją układy oddechowe, moczowe, pokarmowe, hormonalne, rozrodcze, nerwowe i inne.

Lokalizacja narządów u ludzi

Znajdują się w kilku określonych wnękach.

Tak więc w klatce piersiowej, znajdującej się w granicach klatki piersiowej i górnej przepony, są trzy inne. To pelicard z sercem i dwoma opłucnami po obu stronach z płucami.

Jama brzuszna zawiera nerki, żołądek, większość jelit, wątrobę, trzustkę i inne narządy. Przedstawia tułów poniżej przepony. Obejmuje samą jamę brzuszną i miednicę.

Jama brzuszna podzielona jest na przestrzeń zaotrzewnową i jamę otrzewnową. Miednica zawiera układ wydalniczy i rozrodczy.

Aby jeszcze dokładniej zrozumieć lokalizację narządów ludzkich, poniższe zdjęcie służy jako dodatek do powyższego. Przedstawia ubytki po jednej stronie, a po drugiej główne narządy, które się w nich znajdują..

Struktura i układ narządów ludzkich

Są podzielone na dwie kategorie: wydrążone lub rurkowate (takie jak jelita lub żołądek) i miąższowe lub gęste (takie jak trzustka lub wątroba).

Te pierwsze mają kilka warstw w swoich tubach, zwanych również muszlami. Wnętrze wyściełane jest błoną śluzową, która pełni głównie funkcję ochronną. Większość narządów ma fałdy z wyrostkami i wgłębieniami. Ale są też całkowicie gładkie błony śluzowe..

Następnie pojawia się błona podśluzowa, która składa się z tkanki łącznej i jest ruchliwa.

Oprócz nich znajduje się mięśniowa błona z okrągłymi i podłużnymi warstwami, oddzielona tkanką łączną.

Ciało ludzkie ma mięśnie gładkie i prążkowane. Gładkie - przeważają w przewodzie oddechowym, narządach moczowo-płciowych. W przewodzie pokarmowym mięśnie prążkowane znajdują się w górnej i dolnej części.

W niektórych grupach narządów znajduje się inna pochwa, przez którą przechodzą naczynia i nerwy.

Wszystkie składniki układu pokarmowego i płuc mają błonę surowiczą, którą tworzy tkanka łączna. Jest gładki, dzięki czemu wnętrza łatwo przesuwają się względem siebie.

Narządy miąższowe, w przeciwieństwie do poprzednich, nie mają wnęki. Zawierają tkanki funkcjonalne (miąższ) i tkanki łączne (zręby). Komórki, które wykonują główne zadania, tworzą miąższ, a miękki szkielet narządu jest utworzony przez zręby.

Narządy męskie i żeńskie

Z wyjątkiem genitaliów umiejscowienie narządów ludzkich - zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet - jest takie samo. Na przykład ciało kobiety zawiera pochwę, macicę i jajniki. U mężczyzn - gruczoł krokowy, pęcherzyki nasienne i tak dalej.

Ponadto narządy męskie są zwykle większe niż organy żeńskie i dlatego ważą więcej. Chociaż oczywiście dzieje się to również odwrotnie, gdy kobiety mają duże formy, a mężczyźni są mali.

Wymiary i funkcje

Ponieważ lokalizacja narządów ludzkich ma swoją własną charakterystykę i ich rozmiar. Na przykład od małych wyróżniają się nadnercza, a od dużych - jelita.

Jak wiadomo z anatomii i pokazuje umiejscowienie ludzkich narządów na powyższym zdjęciu, całkowita masa wnętrzności może wynosić około dwudziestu procent całkowitej masy ciała.

W przypadku różnych chorób rozmiar i waga mogą zarówno się zmniejszać, jak i zwiększać..

Funkcje narządów są różne, ale są ze sobą ściśle powiązane. Można je porównać do muzyków grających na instrumentach pod kontrolą dyrygenta - mózgu. W orkiestrze nie ma niepotrzebnych muzyków. Jednak również w ludzkim ciele nie ma ani jednej zbędnej struktury i systemu..

Na przykład z powodu oddychania, układu pokarmowego i wydalniczego następuje wymiana między środowiskiem zewnętrznym a ciałem. Genitalia zapewniają rozmnażanie.

Wszystkie te systemy są niezbędne.

Systemy i aparatura

Rozważ ogólne cechy poszczególnych systemów.

Szkielet to układ mięśniowo-szkieletowy, który obejmuje wszystkie kości, ścięgna, stawy i mięśnie somatyczne. Wpływa zarówno na proporcje ciała, jak i ruch i lokomocję..

Umiejscowienie ludzkich narządów układu sercowo-naczyniowego zapewnia przepływ krwi przez żyły i tętnice, z jednej strony nasycanie komórek tlenem i substancjami odżywczymi, az drugiej usuwanie dwutlenku węgla z innymi odpadami z organizmu. Głównym organem jest tutaj serce, które nieustannie pompuje krew przez naczynia..

Układ limfatyczny składa się z naczyń krwionośnych, naczyń włosowatych, przewodów, pni i węzłów. Pod niskim ciśnieniem limfa przemieszcza się przez rurki, zapewniając usuwanie produktów przemiany materii.

Wszystkie narządy wewnętrzne człowieka, których układ pokazano poniżej, są regulowane przez układ nerwowy, który składa się z sekcji centralnej i obwodowej. Główny obejmuje rdzeń kręgowy i mózg. Obwód składa się z nerwów, splotów, korzeni, zwojów i zakończeń nerwowych.

Funkcje systemu - wegetatywne (odpowiedzialne za przekazywanie impulsów) i somatyczne (łączenie mózgu ze skórą i ADP).

System sensoryczny odgrywa główną rolę w utrwalaniu reakcji na bodźce zewnętrzne i zmiany. Obejmuje to nos, język, uszy, oczy i skórę. Jego występowanie jest wynikiem pracy układu nerwowego..

Układ hormonalny wraz z układem nerwowym reguluje reakcje wewnętrzne i wrażenia z otoczenia. Emocje, aktywność umysłowa, rozwój, wzrost, dojrzewanie zależą od jej pracy..

Głównymi narządami w nim są tarczyca i trzustka, jądra lub jajniki, nadnercza, szyszynka, przysadka mózgowa i grasica.

Za rozmnażanie odpowiedzialny jest układ rozrodczy.

Układ moczowy znajduje się całkowicie w jamie miednicy. Ona, podobnie jak poprzednia, różni się w zależności od płci. Potrzeba systemu polega na usuwaniu toksycznych i obcych związków, nadmiaru różnych substancji z moczem. Układ moczowy składa się z nerek, cewki moczowej, moczowodów i pęcherza.

Układ pokarmowy to narządy wewnętrzne osoby znajdującej się w jamie brzusznej. Ich układ jest następujący:

Jego funkcja, logicznie oparta na nazwie, polega na wydobywaniu i dostarczaniu składników odżywczych do komórek. Lokalizacja narządów jamy brzusznej człowieka daje ogólny obraz procesu trawienia. Polega na mechanicznej i chemicznej obróbce pożywienia, wchłanianiu, rozszczepianiu i wydalaniu odpadów z organizmu..

Układ oddechowy składa się z odcinka górnego (nosogardzieli) i dolnego (krtań, oskrzela i tchawica).

Układ odpornościowy to obrona organizmu przed nowotworami i patogenami. Składa się z grasicy, tkanki limfatycznej, śledziony i węzłów chłonnych.

Skóra chroni organizm przed ekstremalnymi temperaturami, wysychaniem, uszkodzeniem i wnikaniem do niej patogenów i toksyn. Zawiera skórę, paznokcie, włosy, gruczoły łojowe i potowe.

Narządy wewnętrzne to podstawa życia

Można powiedzieć, że są podstawą życia. Trudno jest żyć bez kończyny dolnej lub górnej, ale nadal jest to możliwe. Ale bez serca lub wątroby człowiek w ogóle nie może żyć.

Tak więc są narządy, które są żywotne, i są takie, bez których życie jest trudne, ale możliwe..

Jednocześnie niektóre z pierwszych składników mają sparowaną strukturę, a bez jednego z nich cała funkcja przechodzi na resztę (na przykład nerki).

Niektóre struktury są zdolne do regeneracji (dotyczy to wątroby).

Natura wyposażyła ludzkie ciało w najbardziej złożony system, na który musi uważać i dbać o to, co jest mu dane w wyznaczonym czasie.

Wiele osób zaniedbuje najbardziej podstawowe rzeczy, które mogą utrzymać ciało w porządku. Z tego powodu przed czasem popada w ruinę. Pojawiają się choroby i człowiek umiera, gdy nie uczynił jeszcze wszystkich uczynków, które powinien był.

Lokalizacja narządów wewnętrznych człowieka

Wszystkie narządy naszego ciała mają swoją specjalną budowę i układ. Bardzo ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, gdzie znajdują się główne narządy naszego ciała, aby w razie potrzeby samodzielnie określić, co boli iz którym lekarzem należy się skonsultować. Ogólny układ narządów wewnętrznych w naszym ciele można zobaczyć na zdjęciach w tym artykule..

Zadowolony

W ludzkim ciele istnieją trzy główne ubytki:

 1. Jama klatki piersiowej.
 2. Jama brzuszna.
 3. Wnęka dużej i małej miednicy.

Przepona znajduje się między klatką piersiową a jamą brzuszną ciała. Przepona to niesparowany szeroki mięsień, który służy do rozszerzania płuc.

Narządy wewnętrzne w ludzkim ciele są zlokalizowane w następujący sposób: na przedniej części szyi, pod jabłkiem Adama znajduje się tarczyca.
Lokalizacja gruczołu tarczowego u dorosłych nie jest stała. Możliwe zmiany wielkości i wypadanie tarczycy.

Lokalizacja narządów jamy klatki piersiowej

Główne narządy klatki piersiowej: serce, płuca, oskrzela, grasica.

Serce

Serce jest głównym elementem układu sercowo-naczyniowego, zapewnia przepływ krwi w naczyniach. Miejscem serca w ludzkim ciele jest klatka piersiowa, nad przeponą.

Płuca znajdują się po obu stronach serca. W stosunku do linii środkowej ciała serce jest ułożone asymetrycznie.

Jego większość (2/3) znajduje się na lewo od niego, a mniejsza (1/3) na prawo. Kształt serca nie jest taki sam dla różnych osób, determinuje go wiek, płeć, budowa ciała, stan zdrowia i inne czynniki..

Płuca

Płuca są głównym narządem układu oddechowego. Wypełniają prawie cały obszar klatki piersiowej. W zależności od fazy oddychania zmienia się wielkość płuc.

Płuca mają kształt ściętego stożka, którego wierzchołek jest skierowany do dołu nadobojczykowego i przez górny otwór klatki piersiowej wystaje w szyję. Oparte są na wypukłej membranie..

Oskrzela

Oskrzela to rurkowate gałęzie tchawicy w tchawicy człowieka. W płucach oskrzela rozgałęziają się, tworząc drzewo oskrzelowe. Każde z dwóch głównych oskrzeli wchodzi do odpowiedniego płuca.

Lewe oskrzele jest cieńsze, dłuższe, mniej pionowe niż prawe. Ponadto oskrzela główne można podzielić na oskrzela I rzędu - płatowe oskrzela pozapłucne, oskrzela II rzędu - oskrzela segmentowe pozapłucne, oskrzela III-V rzędu - oskrzela śródpłucne podsegmentowe, oskrzela płatowe i oskrzeliki, które przechodzą do pęcherzyków płucnych w płuca.

Grasica

W górnej części klatki piersiowej znajduje się najbardziej tajemniczy organ naszego ciała - grasica. Przez długi czas pozostawał praktycznie niezbadany, a jego rola w organizmie człowieka jest niezrozumiała. Obecnie wiadomo, że jest głównym organem układu odpornościowego..

Gruczoł grasicy zawdzięcza swoją nazwę wyglądowi, przypominającemu widelec z dwoma zębami..

Lokalizacja narządów jamy brzusznej

Ponadto lokalizacja narządów w jamie brzusznej. Można tu wyróżnić następujące ważne narządy: żołądek, trzustkę, wątrobę, woreczek żółciowy, śledzionę, jelito cienkie i grube, nerki i nadnercza.

Aby pokazać lokalizację narządów wewnętrznych osoby w jamie brzusznej, użyjemy tego schematu..

Żołądek

Po lewej stronie, pod przeponą, znajduje się żołądek. Jest to woreczkowe rozszerzenie przewodu pokarmowego.

Wielkość żołądka zmienia się w zależności od stopnia wypełnienia. Pokarm gromadzi się w żołądku i początkowo go trawi.

Pokarm wchodzi przez usta, przechodzi przez przełyk, a następnie wchodzi do żołądka, gdzie jest trawiony za pomocą soku żołądkowego.

Trzustka

Za i nieco poniżej żołądka znajduje się trzustka. Dotyczy to również narządów układu pokarmowego. Trzustka ludzka to duży gruczoł pełniący funkcje wydzielania zewnętrznego, w którym wydziela sok trzustkowy będący źródłem zawartości enzymów trawiennych.

Trzustka pełni również funkcję wydzielania wewnętrznego, które zapewnia metabolizm białek, węglowodanów i tłuszczów..

Wątroba

Pod przeponą, w prawym górnym rogu, znajduje się wątroba, która jest najważniejszym organem oczyszczania. Wątroba składa się z 2 płatów: lewego i prawego. Lewy płat wątroby jest znacznie mniejszy niż prawy.

Wątrobę można zaliczyć do najważniejszych narządów. Wątroba jest odpowiedzialna za wykonywanie wielu różnych programów fizjologicznych..

W ten sposób neutralizuje różne obce substancje, takie jak toksyny, alergeny i trucizny, przekształcając związki, które są mniej szkodliwe, nietoksyczne i łatwiejsze do usunięcia; usuwa nadmiar witamin, hormonów i wewnętrznych produktów przemiany materii - toksyn; uczestniczy w procesie trawienia, dostarcza organizmowi glukozę; syntetyzuje cholesterol, lipidy i reguluje metabolizm lipidów; uczestniczy w procesie hematopoezy nienarodzonego dziecka (płodu) itp..

Pęcherzyk żółciowy

Woreczek żółciowy / woreczek żółciowy to narząd, który gromadzi żółć z wątroby i bierze udział w procesie trawienia. Żółć to lepka zielonkawa ciecz.

Lokalizacja pęcherzyka żółciowego to dolna część wątroby (prawy rowek podłużny). Kształt pęcherzyka żółciowego: owalny, cienkościenny worek nie większy niż kurze jajo, wypełniony żółcią.

Zawiera stężenie żółci i jej okresowy przepływ przez drogi torbielowate i żółciowe do dwunastnicy.

Śledziona

W lewej górnej części, za żołądkiem, znajduje się śledziona. Ma kształt wydłużonej i spłaszczonej półkuli. Głównym celem śledziony jest funkcja hematopoetyczna i immunologiczna.

Śledziona bierze udział w tworzeniu limfocytów, filtruje obce cząsteczki, które są najprostsze oraz bakterie; uczestniczy w metabolizmie i jest filtrem dla płytek krwi i erytrocytów o uszkodzonej strukturze; w jaki sposób rezerwuar gromadzi płytki krwi i jest narządem krwiotwórczym w początkowej fazie rozwoju wewnątrzmacicznego płodu.

Jelita

Jelito cienkie znajduje się poniżej żołądka. Wygląda jak długa splątana rurka. Jelito cienkie przechodzi do jelita grubego po prawej stronie ciała.

Następnie opisuje rodzaj koła, który zgodnie z ruchem wskazówek zegara przechodzi pod górną granicą i opada wzdłuż lewej strony. Jelito grube kończy się odbytem.

Zdrowie ludzi zależy bezpośrednio od dobrze skoordynowanej pracy jelit. Dość powiedzieć, że 70% komórek układu odpornościowego znajduje się w jelitach. Bardzo ważny jest proces pulsacyjnego ucisku jelit..

Rozpoczęcie perystaltyki jelit jest bardzo łatwe! Wystarczy każdego ranka (najlepiej około godziny 5) wypić jednym haustem 1 szklanki ciepłej wody na czczo. Podczas skurczu jelito zaczyna wciągać toksyny z całego organizmu.

Nerka

Nerki to sparowane narządy układu moczowego w kształcie fasoli. Lokalizacja nerek: po bokach w odcinku lędźwiowym za warstwą ciemieniową otrzewnej. Wielkość nerki ok. 11-12 cm (długość 4,5 - 6 cm, szerokość 3,5 - 4 cm).

Zwykle prawa nerka jest nieco mniejsza niż lewa; średnia waga jednej nerki to 110-190 gr. W organizmie nerki są niezbędne - regulują homeostazę chemiczną, pełnią funkcje filtracji i wydzielania moczu.

Nadnercza

Na wierzchołku, w okolicy nerek, obecne są nadnercza. Nadnercza należą do (sparowanych) gruczołów układu hormonalnego. Struktura nadnerczy obejmuje rdzeń i korę, których regulatorem jest układ nerwowy.

Regulują metabolizm i pomagają organizmowi dostosować się do zmieniających się warunków życia, w tym do sytuacji stresowych. To w nich powstaje adrenalina, norepinefryna, kortykosteroidy, kortyzon i kortyzol oraz androgeny, które są hormonami płciowymi..
Następnie rozważ narządy wewnętrzne osoby - lokalizację narządów miednicy dużej i małej.

Lokalizacja narządów miednicy dużej i małej

Narządy miednicy dużej i małej: jajniki, jądra, macica, pęcherz, gruczoł krokowy.

Jajników

Jajniki występują tylko u kobiet i są gruczołami płciowymi (sparowanymi). W nich zachodzą nie tylko procesy dojrzewania i rozwoju komórek płciowych, ale także dochodzi do produkcji hormonów płciowych, co jest funkcją endokrynologiczną..
Znajdują się po obu stronach macicy i są bezpośrednio połączone z jej ścianami..
Jajniki są uważane za źródło hormonów steroidowych, a także estrogenu i słabych androgenów.

Macica

Macica jest najważniejszym narządem żeńskim, który ma pustą, gładko-umięśnioną strukturę, w niej rozwija się zarodek w czasie ciąży. Sama macica znajduje się nadotrzewnowo przed odbytnicą, z tyłu w stosunku do pęcherza. W dolnej części macica jest zaokrąglona i przechodzi do szyjki macicy.

Długość macicy 6-8 cm (długość 4 cm; szerokość 2,5-3 cm). W zależności od czasu trwania ciąży macica zmienia swój rozmiar, zwiększając się wraz z płodem (nienarodzonym dzieckiem). Po porodzie macica ponownie się zmniejsza do swojego pierwotnego stanu.

Pęcherz moczowy

Lokalizacja pęcherza moczowego znajduje się w dolnej części miednicy. Pęcherz to wydrążony narząd należący do układu moczowego i służący jako zbiornik gromadzący mocz wypływający z nerek, który jest następnie wydalany przez cewkę moczową. U mężczyzn gruczoł krokowy znajduje się pod tym narządem, u kobiet za nim znajduje się pochwa.

Mając dokładne wyobrażenie o tym, gdzie i jakie narządy znajdują się w ludzkim ciele, zawsze możesz łatwo określić, co cię boli. Oznacza to, że rozmowa z lekarzem będzie znacznie bardziej produktywna. Diagnoza zostanie postawiona szybciej, co oznacza, że ​​pomoc w leczeniu będzie szybka i skuteczna..

Lokalizacja narządów wewnętrznych: zdjęcia i stół

Anatomia i struktura człowieka dla artystów. Mięśnie i kości

Ta część koncentruje się na tych aspektach anatomii człowieka, których musisz nauczyć się rysować człowieka. Nie musisz znać każdego mięśnia i każdego organu wewnętrznego, ale powinieneś wiedzieć wszystko, co wpływa na kształt i powierzchnię ciała. Ta wiedza powinna obejmować: budowę szkieletu, główne grupy mięśni podtrzymujące organizm oraz rozmieszczenie złogów tłuszczu pod skórą.

Jeśli chciałbyś bardziej szczegółowo zbadać ten temat, istnieje wiele literatury anatomicznej dostępnej dla artystów, która zawiera wyczerpujące informacje na ten temat. Uważam jednak, że artysta do swoich potrzeb potrzebuje tylko niewielkiego zasobu podstawowej wiedzy anatomicznej, dlatego rozważymy tutaj tylko główne elementy budowy ciała i prostą mechanikę jego pracy..

Należy podkreślić, że dobry rysunek postaci ludzkiej ma niewiele wspólnego ze schematem anatomicznym. Jeśli jednak nie znasz podstaw, Twoje rysunki będą bardziej przekonujące..

Kości

Normalny ludzki szkielet składa się z 206 kości, które zapewniają ruchomą strukturę podporową dla ciała i ochronę ważnych narządów. Istnieją również kości sezamoidalne, które tworzą się w ścięgnach i nie są bezpośrednio związane z innymi. W sumie nie są one brane pod uwagę (206) i tutaj nie będziemy ich uwzględniać i omawiać. Kości są połączone ze sobą sztywnymi, elastycznymi więzadłami. W stawie każda kość stawowa jest pokryta cienką warstwą chrząstki, która jest obciążona zużyciem. Cały staw jest zamknięty w torebce tkanki łącznej, która wydziela płyn maziowy, aby zapewnić nawilżenie.

Centralnym elementem ludzkiego układu kostnego jest kręgosłup, elastyczna kolumna złożona z 33 kręgów, która podtrzymuje czaszkę, obwód barkowy, klatkę piersiową i miednicę. Ramiona są przywiązane do obręczy barkowej, a nogi do miednicy.

Obręcz barkowa obejmuje obojczyk i łopatki. Kość ramienna mieści się w małym zagłębieniu łopatki, umożliwiając szeroki zakres ruchu w barku.

Klatka piersiowa tworzy elastyczną ramę w kształcie beczki, która chroni serce, płuca, przełyk i inne struktury.

Miednica jest mocno przytwierdzona do dolnego odcinka kręgosłupa, który podtrzymuje jelita i inne narządy wewnętrzne oraz przenosi ciężar górnej części ciała na nogi. Kości udowe są mocno związane w jamie w kształcie miski w okolicy miednicy. Chociaż każdy jest inny, kości przeciętnego szkieletu kobiety są mniejsze i lżejsze niż kości mężczyzny. Klatka piersiowa jest węższa, a biodra stosunkowo szersze niż u mężczyzn. Ponadto kobiecy kręgosłup ma bardziej zaakcentowane wygięcie dolnej części pleców na zewnątrz..

Artysta musi wiedzieć, że nie ma idealnie prostych kości. Jeśli ręce i nogi są narysowane z idealnie prostymi kośćmi, będą wyglądać na sztywne i sztywne. Krzywizna kości jest bardzo mocno związana z rytmem działania sylwetki. Pomoże to stworzyć wrażenie życia..

Mięsień

W ludzkim ciele jest nieco ponad sześćset mięśni dobrowolnych, ale dla naszych celów konieczne jest tylko omówienie:

 • duże powierzchowne grupy mięśni, które wpływają na kształt ciała i są odpowiedzialne za ruchy kończyn oraz
 • znacznie bardziej złożone mięśnie, które wpływają na ruch twarzy.

To wszystko są mięśnie szkieletowe. Większość mięśni szkieletowych przyczepia się na obu końcach do kości (przez ścięgna) i działa jak napięcie sprężyny, ponieważ są one w stanie się skurczyć; jednak pozwalają jednej kości obracać się względem drugiej, jak dźwignia. Mięśnie, które dają wyraz twarzy, wiążą kości i skórę.

Mięśnie składają się z tysięcy włókien, z których każdy jest kontrolowany przez zakończenie nerwowe. Te zakończenia nerwowe reagują na sygnały z mózgu, uwalniając niewielką ilość acetylocholiny, która powoduje kurczenie się włókien mięśniowych na całej ich długości, co czyni je krótszymi i grubszymi..

Poniższa ilustracja przedstawia akcję bicepsa z przodu ramienia. Kiedy się kurczy, ramię jest zgięte. Kolejny mięsień prostuje ramię - triceps, który znajduje się z tyłu przedramienia. Aby wyciągnąć ramię, triceps musi się kurczyć, a biceps musi się rozluźnić. Wszystkie mięśnie odpowiedzialne za ruch szkieletu są sparowane w taki sposób, że dla każdego mięśnia ciągnącego się w jednym kierunku znajduje się drugi, który może ciągnąć w przeciwnym kierunku.

Ogólnie rzecz biorąc, w każdy ruch ciała zaangażowany jest cały zespół mięśni: zgięcie ramion obejmuje wiele mięśni oprócz bicepsa i tricepsa. Jeden zestaw mięśni zapewnia główną siłę napędową, podczas gdy mięśnie przeciwne zapewniają rozluźnienie i wydłużenie. W międzyczasie, aby ustabilizować równowagę organizmu, potrzebne są inne unieruchomione stawy..

Mięśnie są umiejscowione tak samo w ciele mężczyzny i kobiety, a zróżnicowane złogi tłuszczu na klatce piersiowej i udach powodują różnice w budowie ciała pod względem płci. Przyjrzymy się im później..

W artykule wykorzystano materiały z książki Rona Tinera „Rysowanie postaci bez modelu”.

Lepsze niż jakikolwiek podręcznik: ponad 20 obrazów anatomii człowieka, które Cię zaskoczą

Tak wygląda pod mikroskopem uszkodzona kapilara i czerwona krwinka..

A to jest bardziej szczegółowy obraz naczynia krwionośnego..

Spektakl nie jest dla osób o słabym sercu... Komar szuka naczynia włosowatego do picia krwi.

Model molekularny wirusa grypy. Wow, co za piękno!

Ta tajemnicza „istota” to bakteriofag - wirus, który infekuje bakterie.

Początek nowego życia. Jajo otoczone plemnikami.

Obraz, który sprawił, że kilkanaście osób zadrżało. Tak wyglądają ludzkie zęby w szczęce..

A to jest wizualna demonstracja, w jaki sposób zęby są wyrównane za pomocą aparatu ortodontycznego. Film pokazuje przyspieszony proces, który zwykle trwa kilka lat.

Wciąż wierzysz w szeroką kość? Obciążnik lewy 113 kg, prawy 54 kg.

Ten model układu nerwowego człowieka przypomina nieco choinkę..

Tak wyglądają tętnice szyjne..

Ten skaner online pokazuje lekarzom twoje żyły. Wow, do jakiej technologii doszła!

Prawdziwe dzieło sztuki! Naczynia krwionośne w stopie.

Czopki i pręciki oka przy wielokrotnym powiększeniu wyglądają jak szkice artysty.

Widzą to okuliści, gdy źrenice pacjentów się rozszerzają..

W ten sposób tabletki rozpuszczają się w ludzkim żołądku..

I jeszcze jeden przykład. Jak być może zauważyłeś, tabletki w kapsułkach rozpuszczają się znacznie dłużej..

Wyobraź sobie, wszystkie nasze wspomnienia są wytworem pracy tego skupiska komórek..

Zdjęcie przedstawia wstrząs mózgu „w akcji”.

Wizualne wyjaśnienie, dlaczego bólowi zęba najczęściej towarzyszy ból głowy.

To tylko kilka z tajemnic, które skrywa ludzkie ciało. Jakie fakty najbardziej Cię zaskoczyły?

Podobało się? Chcesz być na bieżąco z aktualizacjami? Zasubskrybuj nasz Twitter, stronę na Facebooku lub kanał Telegram.

Narządy ludzkie. Lokalizacja na zdjęciach z napisem z tyłu, z lewej, z prawej, z przodu. Najważniejsze w życiu. Systemy ciała

Każdy student biologii, lekcji anatomii lub po prostu zainteresowany budową swojego ciała badał narządy ludzkie w układzie na zdjęciach i ze szczegółowymi napisami. Każdy z nich ma swój własny cel funkcjonalny, mający na celu zapewnienie życia całemu organizmowi..

Normy dotyczące wielkości narządów ludzkich

Narządy ludzkie (umiejscowienie na zdjęciach z napisami przedstawiono poniżej) jest dużo łatwiejsze do zrozumienia, ale maksymalne informacje o budowie wewnętrznej ciała można uzyskać z danych w poniższej tabeli.

Organy U mężczyzn Wśród kobiet
Waga, g

Objętość, l

Długość, cm Szerokość, cm Wzrost (cm Waga, g

Objętość, l

Długość, cm Szerokość, cm Wzrost (cm
Mózg150017-1814-1511-13140016-1714-1511-13
Serce3009-1010-114-52809-109-9,54-5
Rdzeń kręgowy28 do 294628 do 2946
Żołądek2,7 l221,9 l22
Płuca380-5602817-1810-11340-4952817-1810-11
Wątroba170020-2224-287-9170020-2224-287-9
Nerka33012-136-74-529612-136-74-5
Pęcherzyk żółciowy9-28 ml4-154-4,59-28 ml4-154-4,5
Moczowód28-310.528-310.5
Jądra27 do 495-63-3.53-3.5
Prostata20 do 302,5-43.5-5
Macica35 do 1209-106-74-5
Śledziona17011-138-94-519011-138-94-6
Trzustka90 do 120254390 do 1202543
Przysadka mózgowa0,7-0,910,70,7-0,910,7
Tarczyca30 do 406-84-52-330 do 406-84-52-3
NadnerczaOd 9 do 135-63-4.51Od 9 do 135-63-4.51
dodatekOd 5 do 9dziesięćOd 5 do 9dziesięć
Lokalizacja układów narządów ludzkich na zdjęciach z nazwami

Ze względu na indywidualne cechy każdego człowieka, wpływ czynników dziedzicznych, tempo rozwoju fizjologicznego, poziom hormonów, wskazane parametry narządów wewnętrznych mogą nieznacznie odbiegać w jednym lub drugim kierunku..

Ogólnie podane informacje odzwierciedlają średnie wskaźniki statystyczne dotyczące masy i rozmiaru najważniejszych narządów ciała ludzkiego..

Lista narządów niezbędnych do życiowej aktywności

Każdy organ i układ jest niezbędny do prawidłowego rozwoju, procesów metabolicznych i podtrzymywania życia. Niemniej jednak wyróżnia się następującą listę narządów wewnętrznych, które są uważane za najbardziej podstawowe i niezbędne dla człowieka, ponieważ w przypadku ich braku śmierć nastąpi w ciągu kilku sekund:

 • serce;
 • płuca;
 • wątroba;
 • nerki;
 • jelita i żołądek;
 • grasica;
 • Szpik kostny;
 • Węzły chłonne;
 • krew;
 • osocze;
 • trzustka;
 • limfa.

W przypadku spadku sprawności co najmniej jednego z powyższych narządów osoba natychmiast pogarsza ogólny stan zdrowia, podnosi temperaturę ciała, objawy zespołu bólowego, następuje utrata siły, zawroty głowy, uczucie braku tlenu, zanika apetyt lub nie jest w pełni przyswajany pokarm.

Opis mózgu

Wewnętrzna objętość mózgu większości dorosłych wynosi 95% całkowitej pojemności czaszki. Masa tego ciała może wahać się od 1250 do 1600 metrów sześciennych. cm.

Całkowita liczba działów głównego narządu myśli człowieka przedstawia się następująco:

 • rdzeń;
 • epofiza;
 • komory mózgu;
 • móżdżek;
 • tyłomózgowie, który działa jak most łączący;
 • międzymózgowie;
 • splot naczyniówkowy;
 • śródmózgowia;
 • przednia część narządu składająca się z dwóch półkul.

Jeśli wszystkie powyższe sekcje są podzielone na części mózgu, wówczas ludzki organ elektromagnetyczny dzieli się na 3 duże sekcje, a mianowicie:

 • pień mózgu;
 • lewa i prawa półkula;
 • móżdżek.

Cała powierzchnia narządu pokryta jest cienką warstwą kory mózgowej, która odpowiada za aktywność umysłową organizmu człowieka, a także za stabilną funkcjonalność ośrodkowego układu nerwowego. Jego średnia grubość na lewej i prawej półkuli wynosi od 2 do 5 mm.

Korpus centralny

Narządy ludzkie (umiejscowienie na zdjęciach z napisami przedstawia szczegółowo budowę ciała) w centralnej części ciała:

 • przełyk, który zapewnia pożywienie do dalszego wchłaniania w przewodzie pokarmowym;
 • żołądek, w którym trawione jest jedzenie;
 • płuca, które są odpowiedzialne za nasycenie organizmu wystarczającą ilością tlenu;
 • pęcherz i kanał wydalniczy, które znajdują się pośrodku, ale tylko w dolnej części ciała;
 • pochwa, łechtaczka, jajniki, macica u kobiet, które są narządem rozrodczym układu rozrodczego;
 • ucho wewnętrzne, z którego niemożliwe jest przetwarzanie sygnałów dźwiękowych pochodzących ze środowiska zewnętrznego z dalszym przekazem do ośrodków mózgu w celu przetworzenia informacji;
 • penis, jądra i gruczoł krokowy u mężczyzn, bez których synteza zdrowych plemników jest niemożliwa;
 • tarczyca, która znajduje się bezpośrednio na środku szyi, między górną częścią klatki piersiowej a krtani;
 • przepona oddzielająca jamę otrzewnej i klatki piersiowej;
 • rdzeń kręgowy, który biegnie przez całą długość kręgosłupa, aż do środka tułowia.

Tchawica, która pełni funkcję transportową, dostarczając istotną objętość powietrza do płuc, również znajduje się pośrodku, ma podstawę na końcu krtani. Jeśli weźmiemy pod uwagę anatomię jamy ustnej, to język, który jest narządem najszybciej regenerującym się komórkowym, również znajduje się w części centralnej w stosunku do innych części ciała..

Lewa strona

Umiejscowienie narządów ludzkich, przedstawione na zdjęciach z napisami, daje wyobrażenie, że po lewej stronie ciała znajdują się:

 • trzustka, która jest integralną częścią układu hormonalnego;
 • śledziona, uważana za największy narząd typu limfoidalnego, odgrywająca aktywną rolę w tworzeniu funkcji ochronnej komórek układu odpornościowego;
 • jelita, w których następuje wchłanianie składników odżywczych, które dostają się do przewodu pokarmowego podczas posiłku;
 • lewa nerka, gruczoł mleczny, ucho, gałka oczna;
 • serce, które jest najsilniejszym mięśniem w ludzkim ciele, zapewnia całodobowe krążenie krwi i utrzymuje stabilny rytm.

Większość narządów znajdujących się po lewej stronie jest chroniona szkieletem lub tkanką kostną. Gałka oczna, ucho, gruczoł mlekowy to narządy zewnętrzne, dlatego mają najmniejszy stopień ochrony przed wpływem zewnętrznych czynników środowiskowych, przez co są bardziej narażone na urazy.

Prawa część

Narządy ludzkie (lokalizacja na zdjęciach z podpisami pokazuje, gdzie jest) po prawej stronie ciała ludzkiego:

 • wątroba, której tkanki odgrywają ważną rolę we wchłanianiu tłuszczów, a także pełnią funkcję filtracyjną, zapobiegając zatruciom organizmu;
 • pęcherzyk żółciowy, którego praca jest zsynchronizowana z aktywnością wątroby, co razem zapewnia stabilny proces trawienia i normalne samopoczucie człowieka;
 • prawa nerka, gałka oczna, gruczoł sutkowy;
 • zapalenie wyrostka robaczkowego, które znajduje się w dolnej części brzucha po prawej stronie.

Równie ważną rolę w zapewnieniu życiowej aktywności organizmu odgrywają organy ludzkie znajdujące się po prawej stronie. Spadek wydajności choćby jednego z nich pociąga za sobą pogorszenie ogólnego samopoczucia, utratę apetytu, wystąpienie bólu.

Ciekawostką jest to, że zapalenie wyrostka robaczkowego, które większość ludzi uważa za bezużyteczną część ciała, jest aktywnie zaangażowane w tworzenie silnej odporności..

Lokalizacja parami

Narządy ludzkie, takie jak serce, żołądek lub wątroba, są przedstawione pod jedną nazwą.

W tym samym momencie natura wyposażyła ciało w sparowane narządy wewnętrzne, którymi są:

 • nerki, znajdujące się po lewej i prawej stronie, zapewniające oczyszczanie krwi z toksyn, produktów przemiany materii, eliminację szkodliwych substancji wraz z moczem podczas oddawania moczu;
 • płuca, które są podzielone na lewy i prawy płat (każda część tego sparowanego narządu ma oddzielne gałęzie drzewa oskrzelowego, co pozwala zachować funkcjonalność tkanek nawet po usunięciu ich części);
 • gruczoł tarczycy, który składa się z dwóch zrazików odpowiedzialnych za produkcję hormonów tyroksyny i trójjodotyroniny;
 • gruczoł krokowy u mężczyzn, umiejscowiony w dnie miednicy, górna część sparowanego narządu znajduje się blisko tylnej ściany pęcherza, a dolny płat w pobliżu odbytnicy znajduje się bliżej odbytu;
 • jądra, które znajdują się wewnątrz moszny, które są częścią męskiego układu rozrodczego.

Połączenie tych ludzkich narządów w pary tłumaczy się dużym zapotrzebowaniem organizmu na ich funkcje..

Jeśli część tkanek zostanie uszkodzona przez chorobę lub uraz mechaniczny, pozwoli to narządowi zachować sprawność i witalność organizmu, ale bez krytycznych obciążeń.

Jama klatki piersiowej

Narządy ludzkie (umiejscowienie na zdjęciach z napisami przedstawia szczegółowe informacje) w klatce piersiowej pełnią następujące funkcje:

 • serce - zapewnia stabilność krążenia tętniczego i żylnego, utrzymuje rytm synchroniczny, utrzymuje ciśnienie w naczyniach, którego optymalne parametry wynoszą od 120 do 80 jednostek tonometru;
 • płuca są sparowanym narządem, który wypełnia organizm tlenem;
 • oskrzela lub drzewo oskrzelowe - drogi oddechowe, których celem jest dostarczenie niezbędnych gazów do tkanki płucnej;
 • tchawica - tchawica, która jest głównym miejscem, przez które dostarczany jest tlen;
 • przepona to gęsty, niesparowany mięsień, który działa jak naturalna bariera między brzuchem a klatką piersiową.

To jest wyczerpująca lista narządów znajdujących się wewnątrz klatki piersiowej. Wszystkie są niezawodnie chronione przez tkankę kostną, aby zminimalizować uszkodzenia ich tkanek, nawet przy silnym uderzeniu statycznym lub kompresyjnym.

Jama brzuszna

Po mięśniu dzielącym przepony znajdują się narządy znajdujące się w przestrzeni brzusznej, a mianowicie:

 • żołądek - pełni funkcję trawienia, wytwarza sok żołądkowy, za pomocą którego przeprowadza się pierwotny rozkład pokarmu na przydatne substancje;
 • woreczek żółciowy - gromadzi w sobie żółć, bez której asymilacja tłuszczów roślinnych i zwierzęcych jest niemożliwa;
 • trzustka jest narządem układu hormonalnego wytwarzającym enzymy trawienne, a także hormon insuliny, który reguluje poziom glukozy we krwi;
 • wątroba - uważana jest za największy gruczoł z wydzielaniem zewnętrznym, spełnia ogromną liczbę funkcji, w tym filtrację, energię, trawienie, gromadzenie witamin A, D, z grupy B, produkcję cholesterolu i substancji hormonalnych, udział w hematopoezy;
 • śledziona to gruczoł limfatyczny zlokalizowany po lewej stronie jamy brzusznej, który odpowiada za syntezę krążących limfocytów, niszczy stare lub uszkodzone erytrocyty i płytki krwi, odkłada krew, bierze czynny udział w procesie hematopoezy płodu w czasie ciąży;
 • jelito czcze - narząd mięśni gładkich o wydrążonej strukturze, zaangażowany w ruchliwość jelit, otrzymał swoją nazwę „chudy”, ponieważ podczas badań anatomicznych ta część przewodu pokarmowego była zawsze pusta;
 • nerki - uczestniczą w tworzeniu moczu, regulują homeostazę chemiczną, a także oczyszczają krew z toksycznych związków;
 • trzustka - zlokalizowana po lewej stronie bezpośrednio za grzbietową ścianą żołądka, uczestniczy w trawieniu, dostarcza organizmowi hormonu insuliny, który utrzymuje poziom cukru w ​​optymalnych granicach, niezależnie od ilości spożywanych słodyczy;
 • moczowód to wydrążony narząd przypominający elastyczną rurkę o średnicy 5-8 mm i długości od 25 do 30 cm (łączy pęcherz i jamę nerkową, skąd pochodzi wytwarzany mocz);
 • dwunastnica - znajdująca się na samym początku jelita cienkiego, znajdująca się bezpośrednio za przewrotną częścią żołądka, bierze czynny udział w układzie pokarmowym i przyswajaniu zjadanego pokarmu (swoją nazwę zawdzięcza długości, czyli około 12 palców palca wskazującego);
 • nadnercza - gruczoły wydzielania wewnętrznego typu par, które znajdują się bezpośrednio nad błoną nerkową, biorą udział w procesach metabolicznych organizmu człowieka, łagodzą postrzeganie sytuacji stresowych, pomagają przystosować się do nowych warunków środowiskowych, co tłumaczy się zdolnością narządu do syntezy substancji hormonalnych, kortykosteroidów.

Wszystkie wymienione powyżej organy są niezbędne dla funkcjonowania organizmu człowieka. Mimo to są uważane za najbardziej narażone na urazy i inne uszkodzenia mechaniczne, ponieważ pokryte są warstwą włókien mięśniowych i powierzchnią skóry brzucha. Brakuje ramy ochronnej wykonanej z tkanki kostnej, podobnie jak w przypadku narządów klatki piersiowej.

Męski system reprodukcyjny

Układ rozrodczy u mężczyzn jest przedstawiany jako zespół narządów wewnętrznych i zewnętrznych, które mają różne funkcje, ale razem są odpowiedzialne za rozmnażanie i produkcję żywych plemników.

Istnieją takie genitalia jak:

 • jądra - dwa sparowane gruczoły, umieszczone w mosznie skóry, zawierają tysiące krętych przewodów, w których tworzą się plemniki, uczestniczące w zapłodnieniu kobiecego jaja;
 • nasieniowód - pochodzi z najądrza i jest przeznaczony do uwalniania komórek rozrodczych w czasie wytrysku plemników;
 • gruczoł krokowy jest odpowiedzialny za wydzielanie specjalnego sekretu zwanego płynem nasiennym, bez którego nie jest możliwe zachowanie żywotności plemników;
 • penis - penis mężczyzny, który swoją strukturą jest wydrążonym narządem rurkowym (wewnątrz znajduje się cewka moczowa do odprowadzania moczu, a także ciała jamiste, które w momencie podniecenia seksualnego wypełniają się krwią i następuje erekcja).

Jeśli wszystkie te narządy płciowe pracują bez zakłóceń, nie mają chorób zakaźnych, zapalnych czy nowotworowych, to mężczyzna jest w stanie prowadzić aktywne życie seksualne, wchodzić w intymny związek i rozmnażać potomstwo.

Żeński układ rozrodczy

U kobiet układ rozrodczy jest znacznie bardziej złożony niż u męskiej połowy populacji i łączy w sobie następujące narządy:

 • małe i duże wargi sromowe, które znajdują się przed wejściem do pochwy, chronią wewnętrzne narządy płciowe przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych;
 • pochwa jest pustym narządem układu rozrodczego, który znajduje się między wargami sromowymi a szyjką macicy, przyjmuje męskie plemniki, a płód po noszeniu służy jako kanał rodny;
 • jajniki - zlokalizowane w okolicy miednicy pełnią funkcję wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego, syntetyzując żeńskie hormony płciowe, a także komórki jajowe, które są następnie zapładniane męskim plemnikiem;
 • macica jest narządem rozrodczym, w którym rozwija się zarodek od momentu jego poczęcia do powstania pełnoprawnego dziecka, które może urodzić się i żyć w środowisku;
 • jajowody falopskie - funkcją tej części żeńskiego układu rozrodczego jest usunięcie dojrzałego jajeczka do jamy macicy, aby plemnik mógł go zapłodnić.

Łechtaczka, również część żeńskiego układu rozrodczego, składa się z tych samych komórek, co męski penis. W chwilach podniecenia seksualnego również wypełnia się krwią i powiększa się. Zawiera dużą liczbę zakończeń nerwowych, przez co jest bardzo wrażliwy na dotyk.

System nerwowy

Centralny i obwodowy układ nerwowy człowieka to integralny zestaw zakończeń nerwowych, które są ze sobą połączone, koordynowane przez ośrodki mózgu i wraz z gruczołami dokrewnymi regulują pracę całego organizmu.

Wyróżnia się następujące cechy układu nerwowego:

 • wielofunkcyjność, wyrażająca się w zdolności do jednoczesnego wykonywania ruchowych, wrażliwych czynności, a także regulacji narządów wewnętrznych;
 • zwiększa częstotliwość skurczów serca w warunkach zagrożenia, aby zapewnić intensywniejszą ruchliwość całego ciała;
 • podnosi i obniża ciśnienie krwi w zależności od czynników zewnętrznych;
 • bierze udział w kontroli reżimu temperatury osoby;
 • sygnalizuje potrzebę syntezy substancji hormonalnych przez gruczoły dokrewne.

Bez układu nerwowego człowiek nie byłby w stanie reagować na bodźce zewnętrzne, czuć zimno i ciepło, dotykać, przeżywać emocji, chodzić i ogólnie prowadzić normalnego trybu życia, do którego przyzwyczaiła się większość mieszkańców świata..

Ludzki układ moczowo-płciowy

Ta część ludzkiego ciała składa się z następujących narządów wewnętrznych, z których każdy ma swój własny cel funkcjonalny i cechy, a mianowicie:

 • cewka moczowa u mężczyzn jest o 5-8 cm dłuższa niż u kobiet, co minimalizuje ryzyko rozwoju chorób zakaźnych, takich jak zapalenie pęcherza moczowego i zapalenie cewki moczowej;
 • u przedstawicieli żeńskiej połowy populacji cewka moczowa jest przeznaczona tylko do drenażu moczu, a u mężczyzn sperma i nasienie są przez nią wydzielane;
 • bliskość lokalizacji narządów moczowo-płciowych kobiet w stosunku do odbytu zwiększa ryzyko ich zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi, co wymaga starannej higieny intymnej;
 • ludzki pęcherz ma wysoki stopień elastyczności i może pomieścić do 2 litrów płynu.

Główną cechą układu moczowo-płciowego u mężczyzn i kobiet jest to, że są w stanie wykonywać wiele funkcji mających na celu pobór moczu i rozmnażanie potomstwa. Dotyczy to zwłaszcza męskich narządów moczowo-płciowych..

Układ trawienny

Układ pokarmowy człowieka przedstawiony jest w postaci następujących elementów i odcinków, z których każdy zapewnia wchłanianie, trawienie i przyswajanie spożytego pokarmu:

 • aparaty do jamy ustnej i szczęki;
 • gardło, w którym połyka się jedzenie;
 • przełyk, który transportuje zjedzone;
 • żołądek;
 • wątroba, a także woreczek żółciowy z przewodami;
 • małe, proste, zstępujące, ślepe, esicy, okrężnica, wstępujące, poprzeczne, jelito czcze, jelito kręte;
 • trzustka i jej kanały, przez które dostają się enzymy i substancje hormonalne;
 • dodatek.

Ostatnim elementem układu pokarmowego człowieka jest odbyt, przez który wydalane są z organizmu odpady biologiczne jako końcowy produkt trawienia pokarmu. Układ pokarmowy ma całkowicie zamknięty cykl, który działa bez przerw, ale tylko wtedy, gdy tkanki wszystkich narządów przewodu pokarmowego są zdrowe.

Krążenie

Proces krążenia krwi w żyłach i tętnicach człowieka opiera się na następującym mechanizmie i cechach:

 • ciśnienie w naczyniach żylnych jest praktycznie nieobecne i bliskie zeru;
 • różnica w ciśnieniu krwi w tętnicach i żyłach jest osiągana dzięki rytmicznej czynności serca, które działa synchronicznie;
 • mięsień sercowy pompuje krew z żył do jamy tętniczej.

Najbardziej interesującą cechą krążenia jest to, że górne ciśnienie krwi jest wytwarzane w momencie bicia serca, kiedy wyrzuca do krwiobiegu. Niższe ciśnienie krwi jest wynikiem rozluźnienia mięśnia sercowego, które trwa ułamek sekundy.

System limfatyczny

Rozgałęziona część układu naczyniowego, odgrywająca kluczową rolę w oczyszczaniu komórek i tkanek organizmu z substancji toksycznych. W przeciwieństwie do procesu krążenia ludzki układ limfatyczny nie jest wyposażony w centralną pompę.

Różni się w następujących cechach i funkcjach:

 • limfa powstaje jako produkt filtracji osocza wewnątrz komórek krwi;
 • porusza się wzdłuż przewodów powoli i pod bardzo niskim ciśnieniem;
 • transportuje limfocyty;
 • bierze udział w izolacji mikroorganizmów zakaźnych, a także komórek chorobotwórczych, które stanowią zagrożenie.

Uważa się, że układ limfatyczny jest kanalizacją krążenia krwi, ponieważ jego bardzo płynny gromadzi produkty przemiany materii komórek krwi, wchłaniane wirusy, bakterie, mikroorganizmy grzybowe, toksyny, wolne rodniki są do niego usuwane.

Żołądź

Większość narządów o budowie gruczołowej jest częścią układu hormonalnego i bierze udział w produkcji hormonów, a mianowicie:

 • tarczyca;
 • szyszynka;
 • paraganglia;
 • przytarczyca;
 • nadnercza;
 • grasica;
 • przysadka;
 • trzustka.

Gruczoły płciowe u mężczyzn są reprezentowane przez jądra, au kobiet jajniki pełnią podobne funkcje. Narządy gruczołowe zapewniają człowiekowi wystarczającą ilość substancji hormonalnych, która jest niezbędna do funkcjonowania wszystkich układów organizmu.

Wszelkie narządy ludzkie z rozmieszczeniem na zdjęciach i szczegółowymi napisami są wygodniejsze do postrzegania, dlatego zaleca się zbadanie anatomii człowieka za pomocą ilustrowanego schematu. Należy pamiętać, że wszystkie systemy i działy są ze sobą połączone. W przypadku spadku wydajności jednego organu cierpi cały organizm.

Projekt artykułu: Mila Fridan

Publikacje O Pęcherzyka Żółciowego

Inhibitory pompy protonowej

Nieżyt żołądka

Inhibitory pompy protonowej (zwane również inhibitorami pompy protonowej, inhibitorami pompy protonowej, blokerami pompy protonowej, blokerami H + / K + -ATPazy, blokerami pompy wodorowej itp.) Są lekami przeciwwydzielniczymi przeznaczonymi do leczenia kwasozależnych chorób żołądka, dwunastnicy jelit i przełyku, blokując pompę protonową (H + / K + -ATPaza) komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka, a tym samym zmniejszając wydzielanie kwasu solnego.

Nifuroksazyd

Nieżyt żołądka

KompozycjaJedna tabletka Nifuroksazydu zawiera substancję czynną nifuroksazyd 100 mg (Nifuroksazyd Richter w postaci tabletek ma identyczny skład). Substancje pomocnicze: żelatyna, skrobia, talk, stearynian magnezu, bezwodny koloidalny dwutlenek krzemu.