logo

Jak rozpoznać pierwsze objawy raka przełyku

Jedną z najczęstszych chorób związanych z przełykiem jest rak. Rak przełyku jest poważną chorobą, wyrażającą się pojawieniem się złośliwego nowotworu (guza), składającego się z atypowych (zmutowanych) komórek nabłonka przełyku. Wśród wszystkich patologii tej części ciała, rak należy do najczęściej diagnozowanych.

Kod ICD-10 (Międzynarodowa klasyfikacja chorób z dziesiątej rewizji) zawiera informacje o chorobie w ramach kodu C15 (złośliwe nowotwory przełyku).

Pojęcie i statystyki

Przełyk to wydrążona rurka, której ściana składa się z włókien mięśniowych pokrytych błonami śluzowymi. Dzięki błonie śluzowej pokarm łatwo przepływa z krtani do przewodu pokarmowego. Penetracja pokarmu jest głównym celem przełyku w ludzkim ciele. Począwszy od gardła w okolicy szyjki macicy, przełyk przechodzi przez śródpiersie do żołądka. U osoby dorosłej długość przełyku dochodzi do 30 centymetrów w zależności od wzrostu.

Zwyczajowo wyróżnia się trzy części narządów:

 • część szyjna;
 • część klatki piersiowej;
 • brzuch.

Podział pozwala dokładniej określić lokalizację procesów patologicznych w ciele przełyku i wybrać optymalne leczenie zidentyfikowanych chorób.

Przeważnie mężczyźni są chorzy. Stosunek chorych mężczyzn i kobiet wynosi 3 do 1, czyli 75% pacjentów, u których zdiagnozowano patologię, to mężczyźni. Wynika to w dużej mierze z faktu, że mężczyźni mają zwiększony wpływ szkodliwych czynników środowiskowych niż kobiety..

Chorobę rozpoznaje się w starszym wieku, kiedy dana osoba ma już 60 lat. W ogólnej masie patologii onkologicznych rak przełyku występuje rzadko. Jeśli choroba wystąpi przed określonym wiekiem, przyczyną takiego raka jest drugorzędne ognisko innej onkologii. Ryzyko u dorosłych jest większe niż u dzieci, ponieważ są one bardziej podatne na wpływ szkodliwych czynników środowiskowych.

Wskaźniki statystyczne wskazują na nasilenie takiego procesu onkologicznego. Przy wczesnej diagnozie procesu patologicznego wskaźnik przeżycia wynosi 5-6 lat. Gdy diagnoza zostanie postawiona w trzecim i czwartym (końcowe etapy procesu patologicznego), oczekiwana długość życia wyniesie od 5 do 7 miesięcy.

Podstawą prognozowania jest geografia rozprzestrzeniania się wtórnych ognisk raka w organizmie. Przerzuty występują z dużą szybkością i w ciągu kilku miesięcy atakują najważniejsze narządy organizmu.

Różne współistniejące patologie zależą od narządów dotkniętych onkologią. Często właśnie te choroby pochłaniają życie chorych na raka, zanim zrobi to sama choroba. Wielu pacjentów umiera na raka w zaawansowanych postaciach patologii.

W związku z wymienionymi okolicznościami ważne jest, aby zidentyfikować chorobę na czas. Głównym zagrożeniem jest to, że rak jest początkowo ukryty. Jednak złożony wpływ objawów na życie pacjenta pozwala na terminową konsultację z lekarzem w celu uzyskania wykwalifikowanej opieki medycznej..

Najwyższej jakości leczenie procesu onkologicznego zapewniane jest w Izraelu.

Klasyfikacja raka przełyku

Klasyfikację złośliwego guza tworzy się według następujących podziałów:

 • w zależności od pierwotnej lokalizacji guza;
 • w zależności od struktury komórek;
 • w zależności od kierunku wzrostu guza;
 • według stopnia zróżnicowania.

W zależności od pierwotnej lokalizacji guza

Zgodnie z tą klasyfikacją istnieją:

 1. Rak przełyku szyjnego (prawdopodobieństwo rozpoznania 4-9%).
 2. Rak przełyku piersiowego (prawdopodobieństwo wykrycia raka w pierwotnej lokalizacji w tym rejonie wynosi 20-45%).
 3. Rak przełyku brzusznego (w okolicy brzucha eksperci wykrywają guz z prawdopodobieństwem wystąpienia pierwotnego nowotworu 20-60%).
 4. Rak w okolicy zwieracza serca (rak serca i przełyku) - prawdopodobieństwo 20%.

Klasyfikacja ta jest niezbędna do konstruowania dalszych działań lekarzy w zakresie diagnozy i przepisania odpowiedniego leczenia konkretnego guza. Tylko znając dokładną lokalizację ogniska pierwotnego, możliwe będzie ustawienie sprzętu diagnostycznego do badania tego obszaru.

 • górna trzecia rak;
 • rak środkowej trzeciej;
 • niższy trzeci rak.

W zależności od struktury komórek

Naukowcy nazywają tę klasyfikację morfologiczną. Zgodnie z nim wykrywane są następujące formy raka:

Gruczolakorak to ciężka postać onkologiczna wywodząca się z tkanki gruczołowej zlokalizowanej w pobliżu ludzkiego żołądka. Różni się zwiększoną agresywnością, szybko się rozwija. Wczesny początek przerzutów w najbliższych i odległych węzłach chłonnych i naczyniach krwionośnych pacjenta. Błona śluzowa przełyku jest uszkodzona.

Rak płaskonabłonkowy jest bardziej powszechną postacią. Rośnie, uszkadzając skład nabłonkowy narządu i przebiega z mniejszą agresywnością. Charakteryzuje się długim bezobjawowym okresem rozwoju. Zaczyna rozprzestrzeniać ogniska wtórne (przerzuty) nie wcześniej niż w trzecim etapie rozwoju. Dodatkowe kryteria klasyfikacji to:

 1. W zależności od stopnia inwazji wyróżnia się powierzchownego i głęboko inwazyjnego raka płaskonabłonkowego. Najkorzystniejsze rokowanie w stosowaniu leczenia ma powierzchowny typ raka płaskonabłonkowego, ponieważ dotyka on tylko powierzchniowych tkanek przełyku i wygląda jak erozyjna struktura powierzchni lub blaszki. W głęboko inwazyjnym typie raka płaskonabłonkowego pierwotny guz wykazuje grzybopodobną strukturę formacji i pogłębia się w tkankach znajdujących się pod nim.
 2. Stopień rogowacenia guza do rogowaciejących i niekeratynizujących typów raka płaskonabłonkowego. W przypadku niekeratynizującego raka płaskonabłonkowego typu płaskokomórkowego powstaje zwężenie światła przełyku, w wyniku czego pacjentowi trudno jest połykać pokarm. Rak keratynizujący jest niebezpieczny przede wszystkim ze względu na wysokie ryzyko martwicy tkanki, na której powstał iz której się składa.

Najrzadziej występujące typy raka są również wyróżniane osobno zgodnie z tą klasyfikacją:

W zależności od kierunku wzrostu guza

W kierunku wzrostu guz przełyku ma następującą klasyfikację:

 • Typ egzofityczny - wznosi się ponad błonę śluzową i blokuje kanał przełyku (rak naciekowy).
 • Typ endofityczny - guz powstały w tkankach przełyku i mający inwazyjny kierunek wzrostu (czyli głębiej w tkankę narządu).
 • Typ mieszany - nowotwór ma oznaki kierunku egzofitycznego i endofitycznego. Dotyczy to wszystkich warstw tkanki narządów.

Stopień zróżnicowania

Tempo wzrostu, agresywność i przerzuty guza zależą bezpośrednio od różnicowania. Zgodnie z tym kryterium zwykle rozróżnia się typy raka przełyku:

 • wysoce zróżnicowany;
 • średnio zróżnicowany;
 • słabo zróżnicowane.

Ten ostatni gatunek ma najbardziej agresywny charakter i szybko się rozwija. Pojawienie się ognisk wtórnych powstaje na 2 etapach rozwoju. Najbardziej niekorzystne rokowanie leczenia i przeżycia. Zwiększony poziom bólu przed śmiercią.

Etapy rozwoju patologii

W klasycznym rozumieniu procesu onkologicznego zwykle wyróżnia się 4 etapy jego rozwoju, w zależności od wielkości początkowego guza powstającego w tkankach przełyku, obecności systemu dystrybucji ognisk wtórnych i szerokości ich rozmieszczenia w narządach znajdujących się blisko i daleko od pierwotnej lokalizacji..

Pierwszy etap procesu onkologicznego

W większości przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo, choroba jest rzadko wykrywana na tym etapie. W tym stanie często utrzymuje się przez długi czas (okres ochrony guza trwa latami). Rozmiar guza nie przekracza 3 milimetrów. Nie powstają ogniska wtórne. Nie stwierdzono żadnych naruszeń dotyczących połykania pokarmu i wody. Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana na tym etapie, 95% przypadków leczenia kończy się sukcesem..

Drugi etap procesu onkologicznego

Wraz z przejściem do drugiego etapu rozpoczyna się proces inwazji w warstwy mięśniowe. Pojawiają się pierwsze objawy charakterystyczne dla onkologii danej lokalizacji. Światło przełyku zwęża się, pacjent zaczyna mieć problemy z realizacją funkcji połykania.

Etap 2 patologii charakteryzuje się pojawieniem się pierwszej symptomatologii. Ze względu na pojawienie się pierwszego wyraźnego objawu większość przypadków raka jest diagnozowana właśnie w tym okresie rozwoju złośliwej onkologii. Ale gdy guz jest zlokalizowany wyłącznie w przełyku, choroba objawia się pozytywną dynamiką leczenia i korzystnymi rokowaniami dotyczącymi przeżycia.

Trzeci etap procesu onkologicznego

Kiedy rozpoczyna się etap 3, rozpoczyna się znaczny wzrost objawów procesu onkologicznego z poprzednich etapów. Guz zaczyna intensywnie wytwarzać wtórne ogniska onkologiczne. Ze względu na swój rozmiar zajmie dużą ilość miejsca w przełyku. Proliferację tych struktur komórkowych obserwuje się w narządach proksymalnych oraz regionalnych węzłach chłonnych i naczyniach krwionośnych pacjenta z rakiem człowieka..

Geografia ich rozmieszczenia nie wpływa jeszcze na odległe ważne narządy i tkanki. Sąsiedzi to mięsień sercowy i płuca. Gdy rak rozprzestrzenia się na te obszary, mogą pojawić się nowe objawy, które dotyczą dotkniętych narządów. Np. Zawał mięśnia sercowego (ostra martwica tkanki serca) lub ciągła duszność nawet w spoczynku (co jest typowe dla drugiego lub trzeciego etapu onkologii układu oddechowego pacjenta).

Proces rozwoju ogniska wtórnego odpowiada rozwojowi guza pierwotnego o właściwościach złośliwych, a stadium.

Wraz z rozwojem stanu patologicznego rokowanie dotyczące przeżycia i leczenia gwałtownie się pogarsza. W zależności od właściwości klasyfikacyjnych guza próg przeżycia wynosi 1-6 lat. Wyleczenie raka w stadium 3 jest prawie niemożliwe.

Czwarty etap procesu onkologicznego

Ostatni 4 etap w społeczności naukowej nazywa się terminalem. Charakteryzuje się maksymalnym rozwojem objawów. Guz rozprzestrzenił się już nie tylko na przełyk, ale także na sąsiednie narządy i tkanki. Jednocześnie przerzuty obserwuje się w odległych węzłach chłonnych. Światło przełyku jest tak zwężone, że organ nie może funkcjonować. Pożywienie należy podawać wyłącznie za pomocą sondy.

Bolesne odczucia w dotkniętych narządach są intensywne, ciągłe. Standardowe leki przeciwbólowe steroidowe nie pomagają. Aby zmniejszyć ból, uciekają się do używania narkotyków. Leczenie ma charakter paliatywny i ma na celu złagodzenie objawów i poprawę jakości życia chorego, a także wydłużenie go w czasie. Na tym etapie rak nie jest wyleczony z powodu jego pierwotnej przyczyny..

Objawy uzupełnia ciągłe pojawianie się współistniejących przewlekłych patologii, co pociąga za sobą dodatkowe zagrożenie dla ratowania życia pacjenta.

Pogłębia się depresyjny stan psycho-emocjonalny pacjenta. Pojawia się drażliwość i naruszenie ludzkiego układu nerwowego. Prawdopodobne są zaburzenia świadomości, pamięci, koordynacji w orientacji przestrzennej. Obserwuje się okresową utratę przytomności pacjenta. Te zaburzenia neurologiczne wskazują, że przerzuty dostały się do ludzkiego mózgu..

Po rozpoczęciu czwartego etapu próg przeżycia nie przekracza jednego roku życia.

Klasyfikacja TNM

Ten rodzaj klasyfikacji stopniowej odnosi się do międzynarodowego systemu, który jest stosowany w diagnostyce onkologicznej we wszystkich krajach świata, w tym w Federacji Rosyjskiej. Podczas przeprowadzania procedur diagnostycznych określony etap ma przypisane kodowanie zgodnie z międzynarodowymi kryteriami.

Klasyfikator „T” ma wiele wspólnego z rozmiarem pierwotnego guza:

 • Tx - niewystarczające informacje do oceny guza pierwotnego;
 • T0 - nie stwierdzono guza pierwotnego;
 • Tis - przedrakowy etap patologii;
 • T1 - guz wrasta w ścianę przełyku, aż do warstwy podśluzowej;
 • T2 - guz wrasta w ścianę przełyku do warstwy mięśniowej;
 • T3 - guz wrasta w ścianę przełyku przed przydanką;
 • T4 - proces nowotworowy rozprzestrzenia się na sąsiednie narządy.

N - regionalne węzły chłonne:

 • Nx - niewystarczające dane do oceny regionalnych węzłów chłonnych;
 • N0 - nie stwierdzono przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych;
 • N1 - wykrywane są przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych.

M - odległe przerzuty:

 • Mx - niewystarczające informacje, aby zidentyfikować odległe przerzuty;
 • M0 - nie znaleziono odległych przerzutów;
 • M1 - wykrywane są odległe przerzuty.

Zrozumienie tej klasyfikacji umożliwia odpowiednią ocenę ryzyka dalszego rozwoju choroby onkologicznej oraz prognozowanie przeżycia chorego w naturalnym rozwoju procesu patologicznego na podstawie dostępnych naukowych danych medycznych i badań statystycznych..

Przerzut

Przerzuty to proces pojawiania się ognisk wtórnego rozwoju patologicznego procesu onkologicznego. Przy zwiększonej agresywności guza ogniska wtórne mogą powstawać już w drugim stadium stanu patologicznego i być obecne w węzłach chłonnych i naczyniach krwionośnych najbliżej pierwotnego guza..

Rak z przerzutami jest mniej uleczalny.

Sieć limfatyczna węzłów w pobliżu przełyku jest silnie rozwinięta i powoduje aktywny wzrost onkologicznych wtórnych ognisk nowotworowych. W początkowym procesie przerzutów dochodzi do zajęcia głębokich warstw tkanki mięśniowej przełyku i pobliskich narządów ludzkich (serce, płuca).

Wraz z dalszym procesem przerzutów do porażki odległych narządów i tkanek człowieka, regularnie rejestruje się uderzenia przerzutów w wątrobie i tkankach kostnych organizmu. Schemat dystrybucji zależy od wielu czynników.

Stopień i częstość przerzutów zależą od stopnia zróżnicowania guza i jego rodzaju. Kiedy przerzuty rozprzestrzeniają się do mózgu, ludzie żyją nie dłużej niż 2-3 miesiące. Po tym następuje śmierć biologiczna.

Objawy zjawiska patologicznego

Nasilenie objawów rozwoju patologii zależy od etapu. W początkowych stadiach choroba może przebiegać bezobjawowo. Pacjent nie odczuwa negatywnych zmian w organizmie. Pod koniec pierwszego etapu pojawia się zespół objawów charakterystycznych dla wszystkich typów patologii onkologicznych. Pierwsze objawy na wczesnych etapach:

 • ogólne osłabienie organizmu;
 • chroniczne uczucie zmęczenia;
 • bladość skóry;
 • podgorączkowy wzrost temperatury ciała do 37,1-37,8 stopni Celsjusza;
 • manifestacja niskiej gorączki.

Opisane powyżej objawy są charakterystyczne dla dużej liczby zjawisk patologicznych i pacjenci rzadko interpretują je w procesie onkologicznym. Dlatego rzadko szukają wykwalifikowanej opieki medycznej i procedur diagnostycznych. Pod tym względem rak pojawia się na początku późniejszych etapów procesu..

Z biegiem czasu rozwijają się lokalne oznaki patologii, które obejmują przede wszystkim:

 • Dysfagia - główny wyraźny objaw, oznacza naruszenie funkcji połykania wody i jedzenia. Nasilenie zależy od stadium zjawiska.
 • W przypadku raka przełyku pojawiają się nieprzyjemne bolesne odczucia w postaci nacięć w przestrzeni zamostkowej.
 • Uczucie niepołkniętego pokarmu w przełyku.
 • Pojawienie się kaszlu, kaszlu.
 • Ból podczas próby połknięcia jedzenia.

Wraz z upływem czasu i wzrostem wielkości guza, trudno jest jeść w części, w której powstał guz. Przechodząc przez miejsce lokalizacji guza, pokarm przykleja się do ścian przełyku. Na początku mówimy o dużych, niezgryzionych kawałkach stałego pokarmu, potem nawet dobrze przeżuty pokarm zaczyna utknąć w gardle. Później nawet woda z trudem przedostaje się do żołądka. Pod tym względem występuje naturalny proces patologicznej utraty masy ciała u ludzi. Obserwuje się wymioty i nudności, występuje regularne odbijanie, zwiększa się proces wydzielania śliny. Z powodu dysfagii upośledzona jest zdolność połykania nadmiaru śliny.

Zaburzenia odżywiania powodują zubożenie organizmu ludzkiego, pojawienie się anemii, ciągły nieświeży oddech, płytkę nazębną na języku.

Na początku rozpadu guza powstają objawy zatrucia organizmu. Występuje zatrucie wszystkich ludzkich narządów i układów. Ze strony pacjenta występuje apatia i drażliwość.

W przypadku uszkodzenia zaopatrujących naczyń krwionośnych dochodzi do wymiotów z cząsteczkami krwi. Zwiększa się intensywność odczuć bólowych.

Głos staje się głuchy i zachrypnięty. Rak zaczyna wywoływać procesy zapalne w układzie oddechowym. Może to powodować przewlekłe zapalenie płuc, ropień, gangrenę płuc. W tym drugim przypadku konieczne będzie nagłe usunięcie zaatakowanego narządu, jeśli dotyczy to tylko jednego płuca. W przypadku obustronnej zgorzeli pacjent przez resztę dni będzie musiał korzystać ze sztucznej wentylacji. Spontaniczne oddychanie jest niemożliwe.

Uzupełnieniem objawów raka jest ciągła duszność, widoczne wizualnie zmiany i obrzęk tkanek w okolicy obojczyka.

Ze względu na bliską lokalizację śródpiersia i specyfikę ośrodków nerwowych tego obszaru ciała prawdopodobne jest zaburzenie czynności współczulnego układu nerwowego pacjenta. Jest to obarczone naruszeniem reakcji na światło ze strony źrenic, ich nieprawidłowym zwężeniem, opadaniem powieki, czerwonym odcieniem skóry na twarzy pacjenta.

Przyczyny onkologii przełyku

Nie udało się zidentyfikować głównej przyczyny wyzwalającej proces onkologiczny. Naukowcom, na podstawie danych medycznych z badań statystycznych i naukowych, udało się zidentyfikować czynniki ryzyka, które przy długotrwałej ekspozycji zwiększają ryzyko procesu patologicznego..

Jeśli dana osoba spełnia kryteria określonego czynnika, jest zaliczana do grupy ryzyka ze zwiększonym prawdopodobieństwem rozwoju onkologii przełyku. Będziesz musiał regularnie poddawać się specjalistycznym badaniom lekarskim w celu ustalenia złośliwego procesu onkologicznego na etapie powstawania i terminowego rozpoczęcia zabiegów leczniczych.

Główne przyczyny wystąpienia:

 1. Anomalie ludzkiego genotypu. Przeprowadzając nowoczesne metody badawcze udało się zidentyfikować mutacyjny gen p53. W obecności tego genu wytwarzane są nietypowe związki białkowe i znacznie zwiększa się ryzyko rozwoju patologii onkologicznej w procesie życia organizmu człowieka. W obecności tego genu następuje początkowy wpływ na tkanki przełyku i jelit. Nabłonek mutuje, co prowadzi do złośliwej postaci onkologicznej. Statystyki pokazują, że ryzyko wzrasta, jeśli poprzednie pokolenia miały tego rodzaju onkologię.
 2. Zwiększony poziom tłuszczu podskórnego w organizmie (otyłość II i III stopnia). Czynnik ten może wywołać początek zapalenia przełyku. W wyniku reakcji zapalnych w przełyku powstają nietypowe tkanki..
 3. Wirus brodawczaka ludzkiego. Niektóre szczepy tego wirusa wpływają na genotyp tkanek, co prowadzi do ich nietypowości i występowania patologii onkologicznych.
 4. Brak wystarczającej ilości witamin z grupy „B”, „A” i „C”. Naukowo ten stan nazywa się niedoborem witamin. Przy niedoborze tych kompleksów witamin dochodzi do naruszenia ważnych procesów metabolicznych w komórkach narządów, co jest czynnikiem ryzyka wystąpienia onkologii.
 1. Uraz przełyku w wyniku próby połknięcia zbyt twardego jedzenia lub rzeczy, które nie są przeznaczone do użytku (potłuczone szkło, drobne przedmioty metalowe i plastikowe), a także mechaniczne uderzenie w przełyk (uderzenie). Takie urazy zwiększają ryzyko procesów mutacyjnych w uszkodzonych tkankach..
 2. Picie alkoholu przez długi czas w dużych ilościach przyczynia się do ciągłego odurzenia organizmu. W procesie odurzenia praca wszystkich ważnych narządów i procesy metaboliczne w organizmie zostaje zakłócona, a poziom ludzkiego układu odpornościowego również spada, co prowadzi do różnych patologii, w tym onkologii.
 3. Oparzenia przełyku gorącą żywnością, gorącymi napojami, parą i chemikaliami. Na przykład, jeśli przełyk zostanie spalony produktami alkalicznymi (mydło dostanie się do ust), rak może rozwinąć się przez kilka lat po nim..
 4. Używanie wyrobów tytoniowych. Wdychając dym tytoniowy, nawet przy biernym paleniu, organizm przyswaja czynniki rakotwórcze i inne szkodliwe chemikalia, które wywołują rozwój patologii onkologicznej.
 5. Niewłaściwe odżywianie - regularne spożywanie pikantnych, tłustych i ciężkich pokarmów, które stale podrażniają błonę śluzową przełyku i przyczyniają się do patologicznych zmian w strukturze komórkowej przełyku.
 6. Regularne narażenie na stresujące sytuacje.

Najczęściej w przypadku wystąpienia patologii konieczny jest połączony wpływ powyższych czynników ryzyka. W przypadku pierwszych oznak onkologii konieczne jest pilne sprawdzenie stanu zdrowia za pomocą procedur diagnostycznych. W celu zmniejszenia ryzyka stosuje się odpowiednią profilaktykę.

Diagnostyka

Diagnostyka jest niezbędna do prawidłowego doboru metod leczenia dla pacjenta. Metody te zależą od sklasyfikowanych cech rozwoju onkologii, ustalonych podczas procedur diagnostycznych..

Główne metody badania onkologii przełyku obejmują:

 • Analizy kliniczne, w tym badania biomateriału krwi (CBC, biochemiczne, dla markerów nowotworowych), kliniczna analiza moczu.
 • Badania aparatem rentgenowskim (często przepisywanym z użyciem środka kontrastowego, który pozwala zobaczyć światło przełyku, wyizolować atypowe komórki, jak to jest możliwe przy użyciu kontrastu, w celu określenia dokładnej lokalizacji guza).
 • Badanie ultrasonograficzne (USG) jest najbezpieczniejszym rodzajem. Całkowicie nieinwazyjne, bez promieniowania i bezbolesne. Nie ma żadnych negatywnych skutków zdrowotnych. Opiera się na zasadzie różnicy w odbiciu fal dźwiękowych o niskiej częstotliwości. Dzięki temu na monitorze aparatu USG powstaje obraz wewnętrznej struktury ciała.
 • Ezofagoskopia to procedura oględzin przełyku za pomocą cienkiej rurki zakończonej kamerą. Dzięki tubusowi możliwe jest pobranie materiału do biopsji.
 • Badania przy użyciu tomografu. Obejmują one tomografię komputerową i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Te metody badawcze mają na celu określenie struktury guza, jego typu i typu.
 • Laparoskopia to zabieg diagnostyczny małoinwazyjny, dzięki któremu można wizualnie zbadać narządy uszkodzone przez raka, pozyskać materiały do ​​badania histologicznego.
 • Biopsja to laboratoryjna metoda badawcza, która pozwala zidentyfikować strukturę i charakter guza. Dziś - najbardziej pouczająca metoda diagnostyczna.

Po zakończeniu procedur diagnostycznych onkolog może przepisać pacjentowi odpowiednie leczenie na podstawie danych wpisanych w protokole postępowania diagnostycznego..

Leczenie

Leczenie polega na doborze procedur terapeutycznych pod kątem właściwości wzmacniających, niezbędnej diecie, wyznaczeniu jednej lub kilku ogólnie przyjętych metod leczenia raka.

Operacja chirurgiczna

Do niedawna operacja była uważana za jedyną skuteczną metodę, dzięki której można było zatrzymać rozwój onkologii i pokonać chorobę. Obecnie operacja wymaga odpowiednich wskazań, żadnych przeciwwskazań. Główne rodzaje operacji: stentowanie przełyku, operacja Lewisa-Ivora.

Podczas stentowania chirurg umieszcza w przełyku pacjenta specjalny stent, który powstrzymuje guz przed urazami pokarmu i zachowuje światło przełyku, ale istnieje ryzyko uszkodzenia błony śluzowej. Lekarz ocenia potrzebę operacji na podstawie prawdopodobieństwa konsekwencji. Po operacji ważne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarzy w celu szybkiego powrotu do zdrowia..

Radioterapia

Zastosowanie wysokich dawek promieniowania radioaktywnego w leczeniu onkologii. Istnieje kontaktowa i bezkontaktowa metoda narażenia na raka na promieniowanie. Podczas stosowania tej metody ustalono wiele skutków zdrowotnych, ponieważ promieniowanie powoduje zmiany w zdrowych komórkach na równi z nietypowymi. Jako niezależna metoda leczenia jest rzadko stosowana.

Chemoterapia

Stosuje się preparaty farmakologiczne o działaniu cytostatycznym. W wyniku zastosowania kursu nietypowa komórka zatrzymuje się i ulega zniszczeniu. Przepisano 3-6 kursów podawania leku w odstępie 2-4 tygodni. Ze swej natury cytostatyki są substancjami toksycznymi, które powodują silne skutki uboczne i negatywnie wpływają na zdrowie pacjenta. Konieczne jest zastosowanie terapii wzmacniającej. Ciało jest zatrute, ale jednocześnie następuje spowolnienie tempa rozwoju patologii i wielkości guza.

Prognozy dotyczące przeżycia

Dokładna prognoza przeżycia zależy od wielu czynników:

 • etap patologii;
 • wiek pacjenta;
 • towarzyszące procesy patologiczne;
 • powikłania po leczeniu;
 • poprawność przepisanego leczenia;
 • w jakim stopniu przestrzegane są zalecenia kliniczne lekarza prowadzącego;
 • inne czynniki.

Tylko doświadczony lekarz, który go leczy, może podać pacjentowi prawidłowe rokowania dotyczące ratowania życia..

Pierwsze objawy raka przełyku

Rak przełyku to złośliwy guz atakujący ściany narządu. Ciało guza składa się z patologicznie zdegenerowanych komórek nabłonka. Patologia charakteryzuje się agresywnym przebiegiem, szybkim rozwojem i ma niekorzystne rokowanie. Jeśli mówimy o chorobie takiej jak rak przełyku, pierwsze objawy patologii pojawiają się dość wcześnie, choć nie są specyficzne dla tej konkretnej choroby.

Pacjent odczuwa dyskomfort po jedzeniu, związany ze spadkiem funkcjonalności chorego narządu. Guz rakowy blokuje światło przełyku, przez co jedzenie nie może się normalnie poruszać. Wpływa to negatywnie na pracę wszystkich narządów układu pokarmowego, co prowadzi do progresji obrazu klinicznego i pogorszenia stanu zdrowia pacjenta..

Wczesne objawy raka przełyku

Głównym objawem początkowego stadium raka przełyku jest zaburzenie połykania. Z reguły większość pacjentów nie zwraca wystarczającej uwagi na pojawienie się takiego problemu, uważając go za przejaw przeziębienia lub przejadania się. Początkowo objaw ten jest łagodny, ulga pojawia się po wypiciu płynów, ale z czasem staje się trudniejsza do przełknięcia.

Inne wczesne objawy raka przełyku to ból i pieczenie w okolicy klatki piersiowej, pogorszenie samopoczucia, szybkie zmęczenie, senność i letarg. Z biegiem czasu objawy nasilają się, stają się bardziej intensywne i wyraźne, obraz kliniczny nabiera szczegółowego i specyficznego charakteru.

Przyczyny pojawienia się guza

Ryzyko powstania guzów nowotworowych na ścianach przełyku wzrasta w obecności następujących czynników (lub ich kombinacji):

 1. Nieprawidłowości genetyczne. Wrodzone mutacje genu (gen p53), który odpowiada za ochronę błony śluzowej przełyku, prowadzą do utraty jej funkcjonalności, w wyniku czego narząd staje się najbardziej podatny na agresywne działanie;
 2. Aktywacja HPV (wirus brodawczaka ludzkiego). Komórki tego mikroorganizmu mogą znajdować się we krwi człowieka w stanie nieaktywnym, ale w pewnych warunkach mają negatywny wpływ i prowadzą do patologicznej degeneracji komórek narządów wewnętrznych, w tym przełyku;
 3. Urazowe uszkodzenie ścian narządu (w wyniku wniknięcia ciała obcego lub kawałków zbyt twardych produktów);
 4. Oparzenia chemiczne lub termiczne;
 5. Niezbilansowana dieta, w szczególności stosowanie żywności z dużą ilością substancji rakotwórczych, brak owoców i warzyw, które mają działanie przeciwutleniające na organizm, neutralizują czynniki rakotwórcze;
 6. Brak witamin A, C, E. Wiadomo, że te pierwiastki pomagają chronić skórę i błony śluzowe. Przy niewystarczającej zawartości tych witamin traci się bariera ochronna, co prowadzi do możliwości degeneracji nowotworowej;
 7. Picie mocnych napojów alkoholowych. Substancje agresywne zawarte w mocnym alkoholu niszczą barierę ochronną ścian przełyku (osoba cierpiąca na alkoholizm jest zagrożona. Prawdopodobieństwo zachorowania na raka u takich osób wzrasta 12-krotnie);
 8. Palenie. Dym tytoniowy zawiera dużą ilość substancji - rakotwórczych;
 9. Choroby przewodu pokarmowego, którym towarzyszy wzrost masy ciała, rozwój zgagi.

Etapy raka przełyku i obraz kliniczny

Zestaw znaków charakterystycznych dla nowotworów przełyku zależy od stopnia zaawansowania raka.

Etap patologiiCharakterystyczne przejawy
Etap początkowy. Komórki rakowe wpływają tylko na błonę nabłonkową przełyku, tkanka mięśniowa narządu nie bierze udziału w procesie patologicznym. Światło narządu w normalnym stanie.Nie ma konkretnych objawów. Osoba może odczuwać jedynie niewielki dyskomfort podczas połykania dużych kawałków pokarmu stałego.
Etap 2. Na tym etapie guz rakowy atakuje głębsze partie narządu, rozwija się umiarkowane zwężenie światła przewodu pokarmowego. Czasami w okolicy regionalnych (pobliskich) węzłów chłonnych występują przerzuty guza.Istnieją znaki takie jak:
 1. Dyskomfort podczas połykania, uczucie guza w gardle;
 2. Ból żeber;
 3. Słabość, zmniejszona wydajność.
Etap 3. Komórki rakowe atakują wszystkie części przełyku. Występuje wyraźniejsze zwężenie światła narządu. Uszkodzona jest również warstwa tłuszczowa narządu. Układ limfatyczny jest poważnie uszkodzony, przerzuty docierają również do dalszych węzłów chłonnych.Obraz kliniczny staje się bardziej szczegółowy, pojawiają się następujące objawy:

 1. Znaczne zaburzenia procesu połykania, gdy pacjent nie może połykać nawet półpłynnego pokarmu;
 2. Zmiany głosu;
 3. Ból napadowy w przełyku, rozwój skurczów;
 4. Ból i ucisk w mostku;
 5. Nieprzyjemne, czasami bolesne doznania podczas jedzenia;
 6. Ciągły głód, ale mimo to pacjent traci na wadze, jego ciało stopniowo się wyczerpuje;
 7. Wielka słabość;
 8. Zgaga i gorzkie odbijanie, ofensywny oddech, gorzki smak;
 9. Nudności i wymioty;
 10. Uszkodzenie układu limfatycznego;
 11. Pojawienie się obfitej, jasnej powłoki na języku;
 12. Brak powietrza.
Końcowe stadium raka przełyku charakteryzuje się rozwojem przerzutów do innych narządów wewnętrznych. Stan pacjenta znacznie się pogarsza, w jego organizmie zachodzą nieodwracalne procesy, które mogą doprowadzić do śmierci.Oznaki ostatniego etapu rozwoju patologii zależą od tego, na które narządy wewnętrzne wpływają przerzuty. Pojawiają się takie objawy, jak silny ból w klatce piersiowej, ataki astmy, znaczne zaburzenie procesów trawiennych, zaburzenia czynności wątroby, nerek, zmiany częstości akcji serca i rozwój stanu depresyjnego. Stan zdrowia człowieka znacznie się pogarsza, możliwa jest utrata przytomności, odpowiednie postrzeganie rzeczywistości, stan urojeń. Istnieją również przejawy, takie jak:

 1. Niezdolność do połknięcia płynnej żywności;
 2. Suchy napadowy kaszel;
 3. Rozwój krwawienia wewnętrznego i pojawienie się objawów niedokrwistości.

Metody diagnostyczne

Jeśli zauważysz pierwsze oznaki raka przełyku, powinieneś jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Pacjentowi przepisuje się konsultację z lekarzem - gastroenterologiem, który w razie wskazania kieruje pacjenta do onkologa. Aby zidentyfikować patologię, przeprowadza się różne badania instrumentalne, takie jak:

 1. Radiografia do oceny stanu ścian przełyku. Pacjentowi wstrzykuje się środek kontrastowy, który otacza ściany narządu, w wyniku czego istniejące zmiany stają się bardziej zauważalne i lepiej widoczne na obrazie. Ta metoda pozwala wykryć pieczęcie, wrzodziejące zmiany, patologiczne zgrubienie komórek nabłonka;
 2. Esophagoscopy. Badanie przeprowadza się za pomocą specjalnej sondy składającej się z rurki i miniaturowej kamery na jej końcu. Do przełyku pacjenta wprowadza się rurkę z kamerą, na ekran monitora pojawia się powiększony obraz uszkodzonego obszaru, dając lekarzowi możliwość dokładnego zbadania;
 3. Bronchoskopia do wykrywania uszkodzeń układu oddechowego i strun głosowych, do wykrywania przerzutów;
 4. W przypadku zaawansowanej postaci rozwoju patologii pacjentowi przepisuje się badanie laparoskopowe, podczas którego lekarz wykonuje nakłucie w pępku. Poprzez to nakłucie do organizmu pacjenta wprowadza się endoskop z kamerą, który umożliwia ocenę stanu innych narządów wewnętrznych, ustalenie lokalizacji przerzutów.

Leczenie raka przełyku

Wybór metody leczenia raka przełyku opiera się na klinicznych objawach patologii, stadium jej rozwoju. Takie metody terapii są stosowane jako chirurgia, stosowanie silnych chemikaliów i radioterapia. Najczęściej metody te są przepisywane w połączeniu.

Rak przełyku

Rak przełyku z perspektywy Oksany Fridman, onkologa i chemioterapeuty w TomoClinic:

„To jedna z najpoważniejszych chorób, której prognozy są rozczarowujące. Często u takiego pacjenta pewna część przełyku jest usuwana, ale można ją później zrekonstruować. We współczesnej onkologii pojawiły się również nowe techniki chirurgiczne, które nie ustępują klasycznym operacjom otwartym. I są dość trudne przy usuwaniu guza przełyku. Ponadto po operacji pacjentowi często przepisuje się więcej radioterapii i chemioterapii ”.

Co to jest rak przełyku?

Rak przełyku jest dość powszechną formacją złośliwą, która zajmuje 6 miejsce wśród wszystkich patologii onkologicznych. Rak najczęściej zaczyna się rozwijać z komórek nabłonka błony śluzowej przełyku, z tzw. Raka. Pierwsze objawy choroby to problemy z połykaniem szorstkiego jedzenia. Ten stan jest wyzwalany przez zwężenie przełyku..

Ten typ raka dotyka zarówno młodych ludzi, jak i osoby starsze, a najczęściej ta onkologia dotyka mężczyzn. Wyjaśnia to fakt, że pojawienie się nowotworu wywołuje palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu. Takie uzależnienia znacznie zwiększają ryzyko rozwoju patologii..

Nowotwór złośliwy zwykle rozwija się w dolnej i środkowej części przełyku. Najczęściej diagnozowana onkologia przełyku, która rozwinęła się z komórek rakowych nabłonka płaskiego. Na drugim miejscu znajduje się gruczolakorak, który powstaje z komórek gruczołowych. Jest diagnozowany w 10 procentach przypadków, ale może przekształcić się w raka:

Są na świecie terytoria, w których prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu złośliwego w populacji jest większe - jest to tzw. „Pas raka przełyku”, który rozciąga się w całej Azji. Obejmuje to Iran, republiki Azji Środkowej, część terytorium Syberii, północne Chiny i Japonię. Fakt ten tłumaczy się faktem, że w tych miejscach zwykle spożywa się dużo marynat, pikantnych potraw, ale mieszkańcy jedzą kilka razy mniej świeżych warzyw i owoców. Według statystyk osoby o ciemnej karnacji chorują na raka przełyku 6 razy rzadziej niż osoby o jasnym kolorze skóry.

Powody

Przyczyny raka błony śluzowej przełyku, a także innych patologii onkologicznych, nie są dokładnie znane. Ogromną rolę odgrywa wpływ czynników drażniących na błonę śluzową. Efekty chemiczne, mechaniczne lub termiczne powodują rozwój procesu zapalnego - zapalenie przełyku, a później rozpoczyna się dysplazja komórkowa. Zmiany komórkowe pod wpływem czynników negatywnych nasilają się, prowadząc do złośliwej degeneracji tkanek narządów i rozwoju onkologii.

Ponieważ nowotwór najczęściej występuje na tle przewlekłego zapalenia przełyku, patologie, w których dochodzi do przedłużającego się zapalenia przełyku, są przez współczesną medycynę uważane za predysponujące do onkologii lub stanów przedrakowych (do takich stanów zalicza się przełyk Barretta). Rak układu pokarmowego może wiązać się z negatywnymi zmianami w genie p53, który podobnie jak w raku trzustki wywołuje wzrost nieprawidłowego białka p53. Nie radzi sobie ze swoimi funkcjami, nie chroni tkanek przed powstawaniem nowotworów. Przyczyną rozwoju onkologii może być również HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) - ten mikroskopijny organizm w szczególności wykryto u chorych na raka mieszkających w Chinach..

Czynniki ryzyka

Rozwój złośliwego nowotworu przełyku może być spowodowany wieloma czynnikami:

 • Dziedziczność.
 • Uraz narządu wywołany ciałami obcymi lub spożyciem pokarmu stałego.
 • Oparzenie narządów. Może to być systematyczne spożywanie bardzo gorących potraw i przypadkowe spożycie kłujących płynów, które powodują oparzenia chemiczne. Zazwyczaj są to alkalia, których konsekwencje spożycia mogą pojawić się po latach..
 • Niezdrowa dieta. Jedzenie przesycone pikantnymi marynatami, pleśniami, azotanami. Niedobór świeżych warzyw / owoców, selenu i innych minerałów negatywnie wpływa na układ pokarmowy.
 • Awitaminoza. Niedobór witamin A, B, E powoduje osłabienie odporności organizmu i odrodzenie raka.
 • Częste spożywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników ryzyka. Alkoholicy 12 razy częściej chorują na onkologię narządu układu pokarmowego. Silny alkohol spala błonę śluzową i czyni ją cieńszą.
 • Palenie jest kolejnym czynnikiem wywołującym raka. W dymie tytoniowym obecne są czynniki rakotwórcze, które powodują negatywne procesy w warstwach nabłonka. Palacze chorują na tego raka 4 razy częściej.

Nadmierna masa ciała powoduje refluks - cofanie się pokarmu z żołądka do przełyku. To spala błonę śluzową kwasem solnym, który jest obecny w soku żołądkowym..

Oznaki

Pierwsze stadia raka przełyku przebiegają bezobjawowo. Patologia objawia się, gdy zakłócane są procesy połykania i przemieszczania pokarmu przez przełyk. To zaburzenie rozwija się, gdy światło narządu jest częściowo zablokowane, a następnie guz zaczyna rosnąć. Mały nowotwór wywołuje skurcz ściany, a osoba odczuwa pot, jakby się dusiła. Z biegiem czasu, gdy nowotwór powiększa się i jeszcze bardziej blokuje światło, pacjent zaczyna tracić zdolność do pełnego spożywania pokarmu, zaczyna się stopniowe wyczerpywanie się organizmu.

Zatrzymanie pokarmu powyżej zwężenia przełyku wywołuje wymioty, wydzielanie śliny i śluzu. Kiedy pojawia się ból za mostkiem z powrotem do obszaru między łopatkami podczas spożywania pokarmu i / lub oddzielania się śliny, oznacza to, że rozwinęło się zapalenie przełyku - formacja zaczęła rosnąć w sąsiednie narządy. Jeśli onkologia jest zlokalizowana w okolicy wpustu (przejście przełyku do żołądka), pierwszym objawem może być problem z połykaniem i przemieszczaniem pokarmu, a także regularne odbijanie powietrza, nieświeży oddech.

Wraz ze wzrostem nowotworu złośliwego poza narządem układu pokarmowego może wywierać nacisk na drogi oddechowe i pojawiają się problemy z oddychaniem. Uciska również lub wrasta w pnie nerwowe, które znajdują się przy ścianie przełyku, osoba sapie, zaczyna kaszleć i rozwija się zespół Hornera.

Oznaką ostatniego stadium raka jest nieznośny ból, zakłócenie pracy sąsiednich narządów. Jeśli pojawią się negatywne objawy, należy bezbłędnie postawić diagnozę. Dlatego bardzo ważne jest, aby zrobić to wcześnie, co zwiększa szanse na wyzdrowienie. Nie ignoruj ​​dziwnych znaków i wrażeń: gdy tylko pojawią się objawy choroby, pilna potrzeba wizyty u lekarza.

Pierwsze oznaki raka przełyku?

We wczesnych stadiach, gdy nowotwór jest jeszcze mały, osoba nie odczuwa żadnych objawów choroby. Pierwszą oznaką raka jest dysfagia - trudność w połykaniu kawałków jedzenia. Istnieje wrażenie, że jedzenie nie przechodzi i należy je popić odpowiednią ilością wody.

W przeciwieństwie do zwężenia przełyku ze skurczem, w tym przypadku chory cały czas odczuwa problemy z połykaniem pokarmu. Wielu nie zwraca uwagi na taki objaw, wierząc, że jest to jakiś stan przejściowy, ale jeśli na tym etapie zostanie przeprowadzone szczegółowe badanie, pacjent ma dobre rokowania na wyleczenie. Sposób leczenia powinien ustalić lekarz.

Stopnie raka przełyku

Stopnie raka w tym narządzie są następujące:

Etap 0. Złośliwy proces zachodzi na powierzchni i nie rozprzestrzenia się na warstwę podśluzówkową..

Scena 1. Guz rozprzestrzenia się w głąb błony śluzowej, ale nie wpływa na warstwę mięśniową. Nie ma przerzutów. Chory nie ma objawów negatywnych, ale podczas wykonywania endoskopii zauważalny jest nowotwór.

Etap 2. Czasami mogą wystąpić problemy z połykaniem, ale zwykle patologia przebiega bezobjawowo. Etap 2 jest podzielony na podetapy. W podetapie IIA nowotwór wrasta w mięśnie i warstwę tkanki łącznej narządu, ale nie atakuje narządów otaczających, nie ma przerzutów. W podstrefie IIB nowotwór wrasta do błony śluzowej, a przerzuty są już obecne w blisko położonych węzłach chłonnych.

Etap 3. Lekarze diagnozują poważne problemy z połykaniem, utratę wagi i inne objawy raka. Występują przerzuty do okolicznych narządów i najbliższych węzłów chłonnych. Leczenie jest bardzo trudne, a rokowanie złe.

Etap 4 Guz rośnie w sąsiednich narządach, w organizmie występują liczne przerzuty.

Ważne jest, aby przeprowadzić diagnozę jak najwcześniej, w każdym przypadku pomoże to przedłużyć życie i poprawić ogólny stan zdrowia pacjenta..

Prognoza

Możesz całkowicie wyzdrowieć. Im wcześniej pacjent trafi do kliniki, tym większe są szanse, że onkologia zostanie całkowicie wyeliminowana i zapobiegnie nawrotom. Rak przełyku, w porównaniu z innymi typami onkologii, rozwija się powoli, a stopień złośliwości w patologii jest średni. Zwykle, gdy dana osoba przychodzi do szpitala, patologia jest zaniedbana, ponieważ choroba przebiega w pierwszych etapach bez objawów. Jeśli guz dał przerzuty, nie ma sensu wykonywać operacji. W takim przypadku stosuje się radioterapię, która w 10% przypadków może przedłużyć życie pacjenta o kolejny rok. Nowoczesne metody pozwalają na zwiększenie tych wskaźników. U pacjentów po operacji i przebiegu chemioterapii i radioterapii korzystny wynik przy oczekiwanej długości życia powyżej 5 lat to:

 • Etap 1 - ponad 90%.
 • Etap 2 - 50%.
 • Etap 3 - około 10%.

Sukces leczenia zależy od charakterystyki przebiegu choroby: tempa wzrostu formacji, jej częstości występowania, obecności przerzutów i chorób współistniejących, ogólnego stanu osoby.

Objawy

Ważne jest, aby znać pierwsze objawy tej choroby onkologicznej, aby w odpowiednim czasie zgłosić się do wykwalifikowanego onkologa. Najpoważniejsze objawy to:

 • Dysfagia to trudności w połykaniu pokarmu. Jest jednym z pierwszych objawów rozwoju złośliwej formacji.
 • Pacjent czuje, że pokarm utknął w gardle i się nie rusza. Wynika to ze zwężenia przełyku. Istnieje wrażenie, że w klatce piersiowej utknął obcy przedmiot, nie ma stanu komfortu. Osoba, aby połknąć jedzenie, przeżuwa je dokładnie, prawie na kleik.
 • Guz rośnie, a po pewnym czasie trudno jest już połknąć nawet galaretkę.
 • Wraz ze wzrostem guza, jeśli nie odwiedzisz lekarza w odpowiednim czasie, osoba nie będzie już mogła nawet pić wody.
 • W 4. stadium raka przełyku przejście jest prawie całkowicie zablokowane, a pacjent ma trudności z połykaniem śliny.

Ponadto jednym z objawów raka przełyku może być pieczenie, ból mostka i szyi promieniujący do pleców. Zdarza się, że te objawy są mylone z objawami patologii płuc lub serca, nie rzadziej osoba może błędnie pomyśleć, że ma problemy żołądkowe.

Ważne jest, aby zdiagnozować pierwsze objawy negatywne. TomoClinic oferuje pacjentom kompleksową diagnostykę i przepisuje kompetentne leczenie raka.

Diagnoza raka przełyku

Skuteczna diagnoza opiera się na kompleksowym badaniu. Podstawowe znaczenie ma badanie endoskopowe przełyku: do jamy ustnej wprowadza się endoskop giętki, za pomocą którego wykonuje się pełne badanie całej błony śluzowej. Jeśli lekarz uzna to za konieczne, bierze mały kawałek tkanki do histologii. Ta procedura nazywa się biopsją.

Aby dowiedzieć się, jak bardzo rozwinął się nowotwór (stopień zajęcia w nim innych tkanek i narządów) oraz określić stopień zaawansowania choroby, stosuje się następujące rodzaje diagnostyki:

 • TK klatki piersiowej i brzucha
 • USG jamy brzusznej
 • Rentgen klatki piersiowej
 • Scyntygrafia kości w celu wykluczenia przerzutów do kości
 • Unikalne na Ukrainie przezprzełykowe USG ścian przełyku i struktur śródpiersia z możliwą biopsją nowotworów zlokalizowanych w pobliżu przełyku
 • Bronchoskopia
 • Laparoskopia wideo
 • Wideotorakoskopia
 • Dostarczanie analiz

Również metoda diagnozowania PET-CT jest często stosowana w przypadkach radykalnych oraz w celu dokładnego zaplanowania radioterapii, oceny jej wyniku i określenia ewentualnego nawrotu onkologii..

Kompleksowa diagnostyka nowotworów umożliwia zespołowi doświadczonych lekarzy szybkie określenie zakresu rozprzestrzeniania się onkologii i rozpoczęcie kompleksowego skutecznego leczenia.

Leczenie raka przełyku

Głównymi metodami leczenia raka przełyku są operacje i coraz aktywniej stosowane techniki endoskopowe. Chirurgia obejmuje następujące rodzaje operacji:

 • Ekstyrpacja przełyku
 • Operacja Garlock
 • Operacja Lewisa

Leczenie endoskopowe jest mniej traumatyczne. Jest stosowany we wcześniejszych stadiach onkologii przełyku. Istnieje kilka opcji tej procedury: endoskop wprowadza się przez jamę ustną, do jego końca podłącza się minikamerę monitorującą postęp operacji, pętlę chirurgiczną lub laser.

W celu poszerzenia światła przełyku bougienage wykonuje się za pomocą specjalnych elastycznych instrumentów cylindrycznych. Przy prawidłowym schemacie leczenia 70% pacjentów odzyskuje zdolność do spożywania pokarmów stałych.

W naszej klinice stosujemy następujące metody leczenia endoskopowego:

 • Endoskopowa resekcja błony śluzowej przełyku
 • Fotodynamiczne nietermiczne zniszczenie
 • Zniszczenie laserowe
 • Poszerzenie (rozszerzenie) zwężonego obszaru przełyku
 • Rekanalizacja światła przełyku
 • Endoprotetyka

Ważne jest, aby zrozumieć, że rak nie jest wyrokiem śmierci i przeprowadzić kompleksowe leczenie. Lekarze dają dobre prognozy dotyczące leczenia początkowych etapów onkologii.

Radioterapia

RT w przypadku guza operacyjnego jest wykonywana na kursach przed i po operacji. Przed zabiegiem radioterapia jest wykonywana w przypadku niezróżnicowanych i naciekających postaci raka, a także w przypadku, gdy guz zlokalizowany jest w środkowej jednej trzeciej przełyku, czyli w okolicy anatomicznej, w której trudno jest przeprowadzić radykalne usunięcie nowotworu złośliwego. Po zabiegu radioterapia jest wykonywana, jeśli operacja nie usunęła całkowicie guza lub istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się cząstek guza na sąsiednie tkanki. W przypadku guzów nieoperacyjnych radioterapia jest stosowana w połączeniu z chemioterapią, co powoduje szybki rozpad komórek rakowych.

Tomoterapia to nowoczesny przełom w leczeniu patologii onkologicznych, który w niektórych przypadkach staje się niezastąpiony. Wraz z pojawieniem się tej metody szanse na skuteczną walkę nawet z bardzo przerośniętymi guzami nowotworowymi znacznie wzrosły, podczas gdy ogniska nowotworów otrzymują specjalnie dla nich obliczone dawki promieniowania w wymaganej objętości, a zdrowe pobliskie narządy są chronione przed wpływem promieniowania jonizującego.

Innowacyjne rozwiązania w TomoClinic

Najwyższa dokładność dawkowania promieniowania pozwala na zastosowanie tomoterapii nawet przy napromienianiu kilku lokalizacji narządów przerzutowych. Jeśli w dawnych czasach wymagane były długie i trudne sesje radioterapii, aby wpłynąć na guz wewnętrzny zajmujący duży obszar, to wraz z odkryciem tomoterapii można zauważyć znaczący postęp w leczeniu w krótszym okresie. W jednej sesji tomoterapia może pokryć całe „łożysko” guzów, co pozwala specjalistom na śledzenie najmniejszych niuansów w zmianie wielkości i lokalizacji guzów.

Radioterapia

Dodatkowo TomoClinic prezentuje tak precyzyjny sprzęt jak Elekta Synergy®, który dodatkowo chroni zdrowe tkanki i narządy przed negatywnym wpływem promieni, oddziałujących tylko na guz. W tym przypadku jakość natężenia promieniowania kontrolowana jest przez system IGRT, a dokładność promieni padających na guz staje się wysoka dzięki zintegrowanemu kolimatorowi wielolistnemu.

Leczenie chemioterapią

Rak przełyku jest nowotworem złośliwym, najczęściej wrażliwym na leki stosowane w chemioterapii. Chemioterapia działa na nowotwór onkologiczny specjalnymi chemikaliami. Powodują zatrzymanie wzrostu i śmierci komórek rakowych.

Oddzielne stosowanie leków chemioterapeutycznych okazało się niewystarczająco skuteczne, dlatego do dziś metoda ta jest stosowana w połączeniu z RT. W tym przypadku skuteczność leczenia sięga 45%..

Połączona metoda leczenia

Przebieg chemioterapii i RT przeprowadza się 14-21 dni przed operacją. Schemat ten pozwala znacznie zwiększyć szanse powodzenia leczenia. Zasada działania radioterapii nowotworów złośliwych opiera się na ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Nowotwór jest bardziej podatny na takie promieniowanie niż zdrowe tkanki i narządy..

Radioterapię można stosować zarówno przed, jak i po zabiegu. Ponadto radioterapia jest często wykonywana w przypadku nawrotu guza po operacji. Stosowanie leków chemioterapeutycznych w połączeniu z radioterapią ma dobry efekt: hamują żywotną aktywność komórek rakowych i niszczą je.

Leki chemioterapeutyczne różnią się w grupach. Ich rodzaj, dawkowanie i sposób stosowania, a także przebieg zależą od rodzaju guza, wielkości nowotworu złośliwego, stopnia zaawansowania patologii oraz obecności przerzutów. Chemioterapię można przeprowadzić przed radioterapią lub zabiegiem chirurgicznym w celu zmniejszenia rozmiaru guza lub po operacji lub RT..

Ponieważ leki chemioterapeutyczne są wstrzykiwane bezpośrednio do żyły, wpływają one na wszystkie narządy i tkanki pacjenta, a zatem wywołują wyjątkowo nieprzyjemne skutki uboczne. Ale to nie jest takie przerażające, ponieważ efekt chemioterapii w połączeniu z radioterapią jest częściej pozytywny. Po zabiegu można wrócić do satysfakcjonującego życia..

Szczególną uwagę przywiązuje się do przygotowania pacjentów do zabiegu. Ciało pacjenta jest często bardzo wyczerpane, dlatego codziennie podaje się mu witaminy, płyny odżywcze i preparaty białkowe. Jeśli dana osoba może jeść samodzielnie, często otrzymuje wysokokaloryczne pokarmy białkowe, soki i napoje owocowe w małych ilościach. W przeciwnym razie pacjent jest karmiony przez rurkę..

Tabele zabiegów

Aby zapoznać się z międzynarodowymi protokołami leczenia organizacji ESMO i NCCN, możesz kliknąć link (zarejestruj się, pobierz plik PDF) i uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat terapii raka przełyku:

Zapobieganie

Główną metodą zapobiegania rakowi przełyku jest identyfikacja grup ryzyka i obowiązkowe badanie kliniczne pacjentów należących do tych grup. Aby to zrobić, konieczne jest, aby lekarze polikliniki ze szczególną czujnością badali i prowadzili zapisy pacjentów z diagnozami:

 • Przewlekłe zapalenie przełyku
 • Przełyk Barretta
 • Zwężenia przełyku
 • Achalazja wpustu
 • Przepuklina przełykowego otwarcia przepony

Oczywiście sami pacjenci z powyższymi patologiami powinni być systematycznie badani pod kątem rozwoju guza nowotworowego. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu raka przełyku możliwości współczesnej medycyny dają realną szansę na skuteczne leczenie tej choroby. Rzucenie palenia i picie alkoholu może zmniejszyć ryzyko rozwoju raka płaskonabłonkowego przełyku. Co najmniej 90% przypadków tego typu raka jest związanych z nadużywaniem alkoholu i nałogowym paleniem.

Gruczolakorak jest częstym powikłaniem przełyku Barretta, rozpoznanym u około 20% osób z objawami refluksu. Osoby z częstymi objawami refluksu (zgaga lub odbijanie) powinny być poddawane systematycznej endoskopii. Pacjenci z przełykiem Barretta wymagają wykonania endoskopii w celu wykrycia zmian przedrakowych w błonie śluzowej układu pokarmowego oraz poddania się skutecznemu i adekwatnemu leczeniu. Potrzebują również leczenia refluksu żołądkowego, które obejmuje przestrzeganie diety i zdrowego stylu życia..

Jeśli Ty lub Twoi bliscy macie niepokojące objawy, podejrzenie choroby lub została ona już zdiagnozowana, skontaktuj się z naszymi specjalistami. TomoClinic wyposażona jest w najlepszy sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny zapewniający trafną diagnostykę i skuteczne leczenie atraumatyczne..

Skontaktuj się z TomoClinic Cancer Center w celu leczenia raka przełyku, zadawaj pytania pod nasz bezpłatny numer 0 (800) 30-15-03. Pokonajcie raka razem!

Żebrak guza wuh, możesz dostać stravohodu raka?

Publikacje O Pęcherzyka Żółciowego

Jak określić kwasowość żołądka

Czerwonka

Kwasowość żołądka jest wskaźnikiem charakteryzującym normalne funkcjonowanie tego narządu trawiennego. Możesz określić kwasowość żołądka na różne sposoby. Są to procedury diagnostyczne w placówce medycznej i improwizowane środki w domu.

Torbiel wątroby: przyczyny i leczenie, co jest niebezpieczne

Czerwonka

Torbiel wątroby to jama wypełniona płynem i ograniczona torebką łączną. Patologia może wpływać na każdą część wątroby, rozwijając się wewnątrz i na powierzchni.